Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krzeszowicach z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale zorganizował w dniu 27 listopada 2015 r. VI Powiatową Olimpiadę Pszczelarską pt. „Pszczoła miodna – super organizm pożyteczny dla ludzi i środowiska”. Konkurs był adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krakowskiego.

Olimpiady organizowane pod patronatem starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki mają na celu przybliżenie młodzieży wiedzy o życiu pszczół w środowisku naturalnym, mają też popularyzować walory produktów pszczelich i ekologię.

Wyniki konkursu kształtują się następująco:

Laureaci w kategorii „Szkoły gimnazjalne”:
I miejsce: Jakub Kurdziel – Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
II miejsce: Amelia Marchewczyk – Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy.
III miejsce: Emilia Lis – Gimnazjum Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.

Laureaci kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne”:
I miejsce: Michał Mistela – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
II miejsce: Aleksandra Czopek – Liceum Ogólnokształcących. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie
III miejsce: Angelika Olesińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. im. W. Witosa w Giebułtowie

Laureaci w kategorii „Szkoły”:
I miejsce: Publiczne Gimnazjum. im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach (szkoła gimnazjalna)
I miejsce: Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie (szkoła ponadgimnazjalna)

Laureaci konkursu fotograficzno-plastycznego:
Ilość nadesłanych prac: 20 szt. fotograficznych, 38 szt. plastycznych
I miejsce: Urszula Ucha – Gimnazjum św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach
II miejsce: Aleksandra Gędłek – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
III miejsce: Marta Bełza – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Dziękujemy młodzieży za udział w olimpiadzie a wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy życzymy satysfakcji z wykonanej pracy, mającej na celu rozwój pszczelarstwa polskiego.

Marszałek Kazimierz
SPPK