NGO 2 - WęższyOddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2016 roku.

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 58/2016 z dnia 15 marca 2016 wyznaczył termin składania przez beneficjentów wniosków, w ramach ww programu, do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie należy składać wnioski w ramach:
obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dofinansowanie do 150.000,00 zł

obszaru D – likwidacja barier transportowych do:

  • 80000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanym ido przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250000,00 zł dla autobusów

Wnioski oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Uchwała Zarządu Powiatu nr 57/2016 (przygotowanie wniosków i wystąpień o dofinansowanie) – pobierz
Uchwała Zarządu Powiatu nr 58/2016 (w sprawie składania projektów) – pobierz