Już drugi rok szkoły Powiatu Krakowskiego mają możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W roku 2016 otrzymaliśmy dotację na realizację programu w kwocie 24 000 zł dla dwóch szkół.

W tym roku Wojewoda Małopolski opublikował listę szkół, na której znalazły się 4 szkoły prowadzone przez Powiat Krakowski tj.:

  1. Liceum Ogólnokształcące w Skawinie – kwota wsparcia 12.000 zł
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach – kwota wsparcia 12.000 zł
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie – kwota wsparcia 12.000 zł
  4. Gimnazjum nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie – kwota wsparcia 2.480 zł

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego w kwocie 38.480 zł uzależniona była od liczby uczniów w szkole. Dodatkowo powiat przekaże na zadanie środki własne, w wysokości 9.620 zł.

Biblioteki szkolne w/w szkół  będą mogły zakupić nowości wydawnicze zgodnie z zainteresowaniami uczniów, a także z opinią rodziców i nauczycieli, aby wzmocnić i pogłębić nawyk czytania w czasie wolnym wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu biblioteka szkolna także zorganizuje różnego rodzaju spotkania edukacyjne, promujące czytelnictwo wśród uczniów szkoły. Odbędą się również spotkania informacyjne dla rodziców, m.in. o wpływie czytania na rozwój ich dzieci.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie