ico_filmW Starostwie Powiatowym w Krakowie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 16,6 mln zł., w tym dofinansowanie 14,5 mln zł. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych, który umożliwi podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zwiększy się ilość świadczonych e-usług i podniesiona zostanie  ich jakość. Korzyści płynące z cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego to przede wszystkim łatwiejszy dostęp dla osób fizycznych i innych instytucji do danych i dokumentów związanych z informacją przestrzenną bez konieczności wizyty w Urzędzie oraz usprawnienie pracy geodetów i inwestorów  poprzez możliwość przeprowadzenia procesu zgłoszenia pracy geodezyjnej i uzgadniania dokumentacji projektowej drogą elektroniczną wraz z finalizacją procesu za pomocą płatności elektronicznej. Projekt realizowany w powiecie krakowskim zakłada między innymi:

  • dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych wraz z dostawą ortofotomapy,
  • digitalizację dokumentów analogowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, mapy ewidencyjnej,
  • modernizację bazy danych EGiB dla gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów.

W uroczystości wzięli udział wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, starosta krakowki Józef Krzyworzeka, wicestarosta Wojciech Pałka, skarbnik powiatu Bogumiła Glica, sekretarz powiatu Adam Wójcik, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, wójt gminy Liszki Paweł Miś, dyrektor Wydziału Informatyki Jerzy Cywicki z zastępcą Anną Proczek, zastępca dyrektora Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Mirosław Golanko, oraz pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie.