Zarząd Powiatu w Krakowie otrzymał z rąk wicewojewody małopolskiego Piotra Ćwika promesę na przebudowę drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów-Słomniki. Dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zostało zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz Wojewodę Małopolskiego Józefa Pilcha. Wysokość dotacji wyniesie 2.973.069 złotych. Niebawem zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Krakowskim na realizację zadania w 2017 roku.