Środowe popołudnie, 22 lutego 2017 roku było wyjątkowym dniem dla artystów i sportowców z terenu powiatu krakowskiego. W Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego, podczas której nagrodzono ciężką pracę i trud sportowców oraz trenerów, a także artystów rozsławiających swoim talentem powiat krakowski.

Na początku gospodarze – starosta krakowski Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło przywitali wszystkich gości i osoby nominowane do nagród. Głos zabrał także wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, który pogratulował laureatom ich osiągnięć. Następnie wicestarosta Wojciech Pałka przekazał podziękowania partnerom koncertu „Perły Powiatu 2016 – filmowe olśnienia” za przekazane wsparcie oraz instruktorom przygotowującym młodzież za pracę, jaką włożyli, żeby koncert stał się prawdziwym wydarzeniem artystycznym.

Zgodnie z uchwałą nr 20/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 stycznia 2017 roku nagrody otrzymali:

Nagroda główna za imponujące wyniki sportowe:

 • Karina Lipiarska-Pałka

Nagroda Powiatu Krakowskiego za znaczące wyniki sportowe:

 • Julia Bochenek
 • Zuzanna Bosak
 • Aleksandra Wierzbowska

Nagroda Główna w kat. trener i działacz za szczególne osiągnięcia:

 • Aleksander Jabłoński

Nagroda Powiatu Krakowskiego w kat. trener i działacz za znaczące osiągnięcia:

 • Tomasz Dudek (ZSP Giebułtów)
 • Tomasz Dudek (LKS Maszycanka)
 • Krzysztof Sadko

Osoby nominowane w powyższych kategoriach to:
Bartłomiej Gala, Katarzyna Korzeniowska, Anna Kręcioch, Barbara Kwarciak, Diana Stalmach, Martyna Szumna, Marek Fąfrowicz, Janusz Kleśta.

W dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zostali nagrodzeni:

Nagroda Główna za wybitne osiągnięcia:

 • Marek Harbaczewski

Nagroda Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia:

 • Grupa Kolędnicza „Herody” z Zielonek
 • Kazimierz Królik
 • Dorota Kamińska
 • Małgorzata Strzebońska-Sroka
 • Bogumiła Ewa Pietrzyk

Nagroda Powiatu Krakowskiego „Młody Talent”:

 • Gabriela Świerczek

Nominację w tej kategorii otrzymał Miłosz Mrozowski.

Po wręczeniu nagród odbył się koncert Salonowej Orkiestry Camerata z towarzyszeniem solistów Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej i Jacka Ozimkowskiego.

Zarówno laureatom jak i wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

Filmy o osobach nagrodzonych