28 lutego 2017 roku zespół uczniów ZSRCKU w Czernichowie pod opieką Renaty Woźniak wziął udział w grze terenowej w Skawinie. Gra była pierwszą częścią projektu organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie i Szkołę Podstawową nr 2 w Skawinie. Projekt pod nazwą „Wielka Lekcja Historii – żołnierze wyklęci i niezłomni 1944-1956. Bohaterowie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego” podzielony był na trzy etapy.

Pierwsza z imprez, czyli gra terenowa poświęcona żołnierzom wyklętym i niezłomnym, odbyła się w parku miejskim. W grze uczestniczyło 13 pięcioosobowych zespołów.

Zespół ZSRCKU w Czernichowie w składzie: Rafał Frączek, Katarzyna Handzlik, Klaudia Bernat, Klaudia Kruczek oraz Kamila Ślizowska zmagał się z różnymi zdaniami. Najłatwiejsze dla nas były zadania dotyczące wiedzy o żołnierzach wyklętych,  rozpoznawanie grzybów jadalnych podczas „gotowania zupy”, udzielanie poszkodowanym  pierwszej pomocy oraz odczytanie słowa za pomocą alfabetu Morse’a. Szczególnie trudny okazał się rzut granatem do celu oraz rozpalenie ogniska przy pomocy krzesiwa. Grze terenowej towarzyszyło wiele emocji, wszyscy uczestnicy biegali po skawińskim parku, żeby jak najszybciej wykonać przewidziane zadania.

Drugi etap projektu miał miejsce 7 marca w LO im. M. Skłodowskiej Curie. Była to sesja naukowa na temat historii żołnierzy wyklętych. Prelekcje wygłosili zaproszeni goście z UJ, UP, Muzeum Armii Krajowej i krakowskiego oddziału IPN. Na sesji była obecna grupa rekonstrukcyjna prezentująca uzbrojenie i umundurowanie z tego okresu. Kulminacyjnym punktem tego etapu było ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród. Najwięcej punktów w grze terenowej zdobył zespół z ZSRCKU w Czernichowie, zajmując tym samym I miejsce.

Trzeci etap projektu odbędzie się 21 marca. Będzie to wielka lekcja historii z udziałem zaproszonych gości i patronów honorowych.

Renata Woźniak
ZSRCKU  w Czernichowie

dyplom

dyplom