W dniach 18 i 25 marca 2017 roku na zamku w Korzkwi odbył się I Otwarty Turniej Szachowy Vis Veritatis. W rozgrywkach wzięło udział 45 osób – 21 w kategorii szkół podstawowych, 7 w kategorii „gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” oraz 17 osób w kat. „open”. Turniej miał na celu popularyzację szachów jako dyscypliny sportowej, rozwoju umysłowego uczestników turnieju, popularyzację czytelnictwa oraz zasady fair-play. Gracze, którzy uzyskali czołowe lokaty w nagrodę otrzymali wartościowe książki oraz puchar (za pierwsze miejsce w kat. Open). Poniżej prezentujemy wyniki z rozgrywek:

Kat. szkół podstawowych
Kat. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Kat. Open