W poniedziałek 20 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z pojawieniem się nowych ognisk ptasiej grypy w Jurczycach gm. Skawina oraz w Libertowie gm. Mogilany. W trakcie posiedzenia, z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne, omówione zostały zagadnienia związane z koniecznością właściwego zabezpieczenia ptactwa w rejonach zagrożonych oraz ubijania w strefach zapowietrzonych.

Podkreślano, że właściwe i odpowiedzialne zachowanie oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych zwłaszcza właścicieli choćby kilku sztuk ptactwa oraz niezwłocznie zgłaszanie każdego podejrzenie wystąpienia tej wysoce zakaźnej choroby drobiu, stanowi podstawę powodzenia w walce z jej rozprzestrzenianiem. W przypadkach niestosowanie się do zaleceń mogą być wymierzane dotkliwe kary pieniężne (800,00 zł). Uznano, że same akcje informacyjne oraz plakatowanie, czy też oznaczenie terenu nie odniosą oczekiwanych rezultatów bez odpowiedzialnego postępowania samych hodowców drobiu, a zwłaszcza drobnych posiadaczy ptactwa w przydomowych kurnikach.

Prowadzący posiedzenie wicestarosta Wojciech Pałka zwrócił się z do jednostek, służb, inspekcji i straży o utrzymywanie stałej współpracy i przekazywanie na bieżąco informacji i komunikatów związanych z obserwacją i oceną sytuacji, podkreślił potrzebę dotarcia do lokalnych mediów w celu wzmocnienia akcji informacyjnej i edukacyjnej. W posiedzeniu wzięli też udział członek Zarządu Powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Adam Jędrzejczyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza oraz zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Stanisław Pac i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Halina Gociewicz, która w krótkiej prezentacji naświetliła chronologiczny rozwój sytuacji na terenie naszego powiatu.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego