29 marca 2017 roku w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbył się XVII Powiatowy Turniej Wiedzy – Polska i Polacy na przełomie XX i XXI wieku. Przebiegał on w dwóch etapach: indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wydarzenia z powojennej historii Polski na tle wydarzeń europejskich i światowych oraz drużynowym, gdzie uczniowie odpowiadali na pytania w kilku blokach tematycznych np. „Polska na przełomie – daty i wydarzenia”, „Polska w organizacjach międzynarodowych”, „Organy państwa i partie polityczne”, „Ludzie kultury” oraz „Hymn, barwy i konstytucje”

Nagrody w imieniu darczyńców wręczała Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Wyniki części indywidualnej:
I m. Szymon Domagała ZSTE Skawina
II m. Aleksandra Wawro ZSP Giebułtów
III m. Kamil Janikowski LO Krzeszowice
IV m. Marcin Wasyl LO Skawina
V m. Mateusz Matejko ZSP Giebułtów
VI m. Jakub Sumera ZSTE Skawina

Wyniki części drużynowej:
I m. LO Skawina
II m.  ZSiPO Skała i ZSTE/2 Skawina
III m. ZSTE/1  Skawina i ZKS Skawina
IV m. ZSRCKU Czernichów i ZSP Giebułtów
V m.  LO Krzeszowice

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele zmian dla Polski i Polaków – Obrady Okrągłego Stołu, wybory do Sejmu Kontraktowego, I niekomunistyczny Rząd Tadeusza Mazowieckiego, uchwalenie Konstytucji, przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej to najważniejsze z nich. Znajomość historii współczesnej jest ważnym elementem świadomości obywatelskiej. Powiatowe Turnieje Wiedzy są doskonałym sprawdzianem wiedzy i wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Uczestnikom Turnieju gratuluję szerokiej wiedzy, nauczycielom satysfakcji a Państwu, którzy obieli Honorowy Patronat nad XVII Powiatowym Turniejem Wiedzy – Polska i Polacy na przełomie XX i XXI wieku i ufundowali wspaniałe nagrody składam podziękowanie w imieniu uczestników, nauczycieli i organizatorów oraz zapraszam na XVIII Turniej już za rok na „osiemnastkę z Europą”.

Patronat Honorowy nad XVII Turniejem objęli: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein – poseł do Parlamentu Europejskiego , Jacek Krupa – marszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Ćwik – wicewojewoda małopolski, Józef Krzyworzeka – starosta krakowski, prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, prof. Jerzy Lis – Prorektor Akademii Górniczo – Hutniczej, prof. Kazimierz Karolczak – JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego,  prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Paweł Kolasa –  burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Wacław Gregorczyk – burmistrz Krzeszowic, Szymon Łytek – wójt Gminy Czernichów.

Andrzej Ciaptacz
nauczyciel ZSTE w Skawinie