W piątek, 31 marca 2017 r. o godz. 1300 w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Na konkurs przesłano prace w czterech grupach wiekowych ( gr. I – 63 prace, gr. II – 349 prac, gr. III – 47 prac, gr. IV – 9 prac) ze szkół z terenu powiatu krakowskiego.

Komisja wybrała po 5 finałowych prac z każdej grupy wiekowej, które zostaną przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22. Komisja przyznała również dodatkowe wyróżnienia.

Poniżej lista osób, których prace zostały wybrane przez Komisję konkursową. Prace które zajęły 1,2,3 miejsca oraz wyróżnienia 1-2 z każdej grupy wiekowej wezmą udział w etapie wojewódzkim:

Grupa I (uczniowie w wieku od 6 do 9 r.ż.):

Miejsce 1. Helena Lenart – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach
Miejsce 2. Natalia Radłowska – Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych
Miejsce 3. Krzysztof Czop – Szkoła Podstawowa w Minodze

Wyróżnienie 1: Julia Nowak – Szkoła Podstawowa im. Gen. Mariana Langiewicza w  Goszczy
Wyróżnienie 2: Maciej Migacz – Zespół Placówek Szkoła Podstawowa im. Królowej w Rybnej
Wyróżnienie 3. Amelia Kafel – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej

Grupa II  (uczniowie w wieku od 10 do 13 r.ż.):

Miejsce 1. Wiktoria Wydmańska – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Racławicach
Miejsce 2. Gabriela Powęzka
– Szkoła Podstawowa w Kryspinowie
Miejsce 3. Bartłomiej Szarzyński
– Szkoła Podstawowa w Kryspinowie

Wyróżnienie 1: Kamil Szczygieł – Szkoła Podstawowa im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini
Wyróżnienie 2: Oliwia Górka – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
Wyróżnienie 3: Zuzanna Kliś – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Nielepicach
Wyróżnienie 4: Mikołaj Hajto – Szkoła Podstawowa w Czernichowie
Wyróżnienie 5: Marta Korczyńska – Szkoła Podstawowa w Morawicy

Grupa III  (uczniowie w wieku od 14 do nieukończonego 18 r.ż.):

Miejsce 1. Bartłomiej Stasiak – Zespół Szkół im. J. Pawła II w Gaju
Miejsce 2. Katarzyna Łach
– Gimnazjum w Luborzycy
Miejsce 3. Liliana Pluta
– Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Wyróżnienie 1: Jakub Burtan –  Gimnazjum w Mnikowie
Wyróżnienie 2: Rafał Liszka – Katolickie Gimnazjum im. J. Pawła II w Skawinie
Wyróżnienie 3: Weronika Reczyńska – Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie
Wyróżnienie 4: Weronika Gwizdała – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rybnej

Grupa IV uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 rok życia:

Miejsce 1. Kamil Kubis – Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Miejsce 2. Michał Młyński
– Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Miejsce 3. Kamil Koziara
– Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

Wyróżnienie 1: Przemysław Cygan – Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Wyróżnienie 2: Natalia Kowal – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
Wyróżnienie 3: Natalia Pielecka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
Wyróżnienie 4: Zofia Worytko – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
Wyróżnienie 5: Gabriela Janawa – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
Wyróżnienie 6: Norbert Nyc – Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

Komisja obradowała w składzie:

Przewodniczący: Arkadiusz Wrzoszczyk – Członek Zarządu Powiatu w Krakowie
Sekretarz: Magdalena Farat – przedstawiciel Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie

Członkowie:
Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie
Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie
Anna Płonka – plastyk
Janina Grela – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej