Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie podpisał umowę patronacką o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Celem umowy jest wzajemne wsparcie, organizowanie zajęć dla uczniów, tworzenie nowych inicjatyw związanych z edukacją młodzieży oraz promocja nauk przyrodniczo-rolniczych. Umowę podpisali dr hab. inż. Sylwester Tabor, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, prof. Stanisław Mazur, dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Paweł Sikora, dyrektor ZSP w Giebułtowie.