„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Benjamin Franklin

 

Każdy zna powiedzenie, że to, co dobre, szybko się kończy. Niespodziewanie szybko minęły też wakacje, po których pozostały jedynie wspomnienia, które uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie przywieźli ze sobą z wielu ciekawych, wakacyjnych przygód. Po dwumiesięcznym odpoczynku, pora wrócić do szkolnych obowiązków, uśmiechnięci, pełni energii, pomysłów i zapału do pracy przez kolejne 10 miesięcy nowego roku szkolnego 2017/2018.

4 września 2017 roku, korytarze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie znów wypełniły się radosnym śmiechem, głośnymi rozmowami i ciepłymi powitaniami po kilkutygodniowej przerwie. Uczniowie wyrośli, dojrzali, spoważnieli, jednak wciąż pełni są młodzieńczej energii do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Punktualnie, o godzinie 9:00 zabrzmiał pierwszy w tym roku dzwonek, który zaprosił wszystkich do szkolnej auli. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, wszystkich zgromadzonych uczniów, rodziców nauczycieli, pracowników Ośrodka oraz zaproszonych gości: członka Zarządu Powiatu Krakowskiego – Arkadiusza Wrzoszczyka,  dyrektora Wydziału Edukacji – Lidię Pycińską oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Publicznej – Janinę Grelę, przywitała w serdecznych słowach  dyrektor Grażyna Wójcik. Szczególnie ciepłe powitanie skierowane zostało do uczniów, którzy pierwszy raz w tym dniu, przyszli do szkoły i dołączyli do szkolnej społeczności. Życzenia sukcesów, twórczo spędzonego czasu, wielu pięknych chwil przeżytych w szkolnych murach oraz wytrwałości w osiąganiu założonych celów wszystkim uczniom i nauczycielom przekazał także Arkadiusz Wrzoszczyk, członek Zarządu Powiatu.  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka, która jest otwarta na każdego ucznia i rodzica oraz na ich potrzeby. Szkolną społeczność tworzą nie tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni, ale jej integralną częścią są również  rodzice  wychowanków, którzy wspierają szkołę cennymi pomysłami, uwagami i spostrzeżeniami. Dzięki takiej współpracy, możliwy jest systematyczny rozwój Ośrodka, ukierunkowany na potrzeby ucznia, jego postępy i jak najlepsze przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Rok szkolny 2017/2018 to przełomowy rok w edukacji. Jego szczególny charakter wiąże się z wdrażaniem reformy oświaty, nowej podstawy programowej oraz przystosowaniem szkół tak, aby zapewnić jak najwyższe standardy kształcenia. Dzięki współdziałaniu dyrekcji Ośrodka, dyrektor Grażyny Wójcik oraz Starostwa Powiatowego w Krakowie, placówka z roku na rok staje się coraz lepiej wyposażona. Uczniowie pracują z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, twórczo rozwijają swoje możliwości i odkrywają talenty. Nauczyciele angażują wychowanków w różnorodne formy aktywności, bo nauka przez działanie to gwarancja sukcesu. Dzięki profesjonalnie przygotowanej kadrze pedagogicznej, regularnie podnoszącej swoje kwalifikacje, uczniowie mają zapewnione wsparcie dydaktyczne oraz opiekę w czasie pobytu w szkole.

Przed nami rok wielu zmian, realizacji nowych pomysłów, planów, wycieczek, nawiązywania współpracy z szkołami partnerskimi oraz instytucjami wspierającymi Ośrodek. Niech ten rok szkolny upłynie w radosnej atmosferze, która towarzyszyła wszystkim 4 września. Podążając za słowami dyrektor Grażyny Wójcik, niech kolejne 10 miesięcy wytężonej pracy dostarczy uczniom i nauczycielom wielu powodów do uśmiechu oraz sukcesów, które zmotywują do dalszego działania. Jak napisał Stefan Żeromski, bądźmy coraz bardziej spragnieni nowych wiadomości, bo wiedza jest jak morze niezmierzone –  im więcej jej mamy, tym więcej wiedzieć chcemy”.

Cała społeczność szkolna uczestniczyła również we Mszy Świętej w kościele pw. św. App Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.