Minęła 70 rocznica powstania krzeszowickiego Technikum Przemysłu Drzewnego. W sobotę 30 września z różnych zakątków Polski i świata do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przybyli absolwenci, aby uczcić ten ważny jubileusz. Zjazd Absolwentów rozpoczął się mszą świętą, odprawioną w kościele p.w. św. Marcina z Tours. W szkole odbyła się część oficjalna, na którą przybyli m.in.: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i wicestarosta krakowski Wojciech Pałka. Podczas wystąpień był czas do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju. Pod adresem placówki, a głównie ludzi tam zatrudnionych w ciągu minionych lat padło wiele słów uznania. Szkołę można porównać do żywego organizmu, który podlega ciągłym zmianom. Czas przecież nieubłaganie płynie, zmieniając ludzi i miejsca. Zmiany widać szczególnie wyraźnie z perspektywy czasu. Po części oficjalnej były spotkania po latach, wzruszenia, wspomnienia,  rozmowy bez końca i wreszcie bal. Odżyły wspomnienia i umocniły się więzi. Organizacją zjazdu zajął się Komitet w skład którego weszli: Władysław Płaczek, Janina Oczkowska i Marek Kulka. Wszystkich cieszyła duża frekwencja absolwentów.

Technikum Przemysłu Drzewnego w Krzeszowicach istniało w latach 1947-2003. Szkołę ukończyło ponad 1 300 absolwentów.

Łukasz Skalny
Dyrektor
ZSP Krzeszowice