Ikona pióra i notesu

Szanowni Państwo, celem ankiety jest badanie zadowolenia klienta Starostwa Powiatowego w Krakowie. Ankieta będzie wykorzystana tylko w celach statystycznych, a jej zadaniem jest poprawienie jakości obsługi Państwa w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Ankieta jest anonimowa.

1. Jak często korzysta Pani/Pan z usług Starostwa?
 raz w miesiącu i częściej kilka razy w roku pierwszy raz

2. Jaki był powód wizyty Pani/Pana w Starostwie?

3. Czy bez problemu trafiła/trafił Pani/Pan do odpowiedniego pracownika?

4. W jakiej komórce organizacyjnej Starostwa załatwiała/załatwiał Pani/Pan sprawę?

5. Proszę o ocenę naszej usługi ze względu na poniższe kryteria:
a) czas załatwienia sprawy
 krótki przeciętny długi bardzo długi
b) kompetencje i fachowość pracownika
 bardzo dobra dobra zadowalająca zła
c) uprzejmość, życzliwość i troska o Klienta
 bardzo dobra dobra zadowalająca zła
d) czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
 krótki przeciętny długi bardzo długi
e) pomoc w wypełnianiu dokumentów
 bardzo dobra dobra zadowalająca zła nie korzystałam/em z pomocy

6.Czy załatwiła/załatwił Pani/Pan sprawę, z którą przyszła/przyszedł Pani/Pan do Starostwa?
 tak raczej tak nie

7. Czy sposób realizacji usług przez Starostwo i stopień uzyskania informacji dotyczącej sprawy jest zgodny z Pani/Pana wymaganiami?
 tak raczej tak nie

8. Czy odpowiadają Pani/Panu godziny otwarcia urzędu?
 tak raczej tak nie inne...

9. Jak ocenia Pani/Pan działalność punktu informacyjnego Starostwa?
 dobra raczej dobra zła

10. Czy widzi Pani/Pan potrzebę wcześniejszego telefonicznego umawiania się na spotkanie w Starostwie?
 tak raczej tak nie

11. Który sposób kontaktu z Starostwem jest dla Pani/Pana najwygodniejszy?
 osobisty telefoniczny listowny elektroniczny

12. Na jakie trudności napotkała Pani/Pan podczas załatwiania sprawy?

13. Czy uważa Pani/Pan że Starostwo jest instytucją „przyjazną” dla mieszkańców?
 tak raczej tak nie

14. Czy wiedziała Pani/Pan, że w Starostwie został opracowany Katalog opisu usług?
 tak nie

15. Czy w załatwianiu danej sprawy korzystała Pani / Pan z kart opisu usług dostępnych na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym?
 tak nie

16. Czy jest Pani/Pan zadowolona z opracowanego katalogu opisu usług?
 tak raczej tak nie

17. W jaki sposób uzyskuje Pani/Pan informację o Starostwie?
 informacja telefoniczna z tablic informacyjnych ze strony internetowej Starostwa ze strony Biuletynu Informacji Publicznej inny (np. od znajomych, rodziny)

18. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości świadczonych usług w Starostwie?


captcha