About Ewa Niekurzak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Ewa Niekurzak has created 228 blog entries.

Luty 2018

  • Otwarty Konkurs Ofert 2018

Ogłoszono konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

22 lutego 2018|

 Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferty należy składać do dnia 20 marca 2018 r.

  • herb

Zawiadomienie o XL zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie

22 lutego 2018|

W środę, 28 lutego 2018 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

  • Alojzy Kaczmarczyk

Małopolski Bohater Niepodległości z Paczółtowic

20 lutego 2018|

W roku stulecia odzyskania niepodległości Oddział IPN w Krakowie prezentuje osoby, zasłużone dla odrodzenia wolnej ojczyzny, odznaczone Krzyżem lub Medalem Niepodległości, związane z Krakowem oraz Małopolską.  W lutym przypominamy Alojzego Kaczmarczyka, który pochodził z Paczółtowic

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

19 lutego 2018|

Komunikat dla Małopolski północnej Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz

  • herb

Małe Granty 2018

16 lutego 2018|

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2018  w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24

Styczeń 2018

  • komisja

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

19 stycznia 2018|

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie: – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.

18 stycznia 2018|

Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało na swojej stronie internetowej www.mkidn.gov.pl informację o kolejnej edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. O

  • Smog w Krakowie

Komunikat dla Małopolski północnej

17 stycznia 2018|

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania