About Ewa Niekurzak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Ewa Niekurzak has created 238 blog entries.

Kwiecień 2018

Konkurs Wiedzy o Sejmie

20 kwietnia 2018|

W czwartek, 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego. Organizatorem wydarzenia była pani Elżbieta Duda, Poseł na Sejm

Marzec 2018

  • Smog nad Warszawą

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

30 marca 2018|

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 30.03.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

  • starostwo

Zmiana dyżuru Rzecznika Konsumentów

30 marca 2018|

Informujemy, że nastąpiła zmiana dyżuru Rzecznika Konsumentów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie z dnia 30.03.2018 r. na 6.04.2018 r. Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w tzw. sprawach konsumenckich będzie do dyspozycji mieszkańców Powiatu Krakowskiego

  • Wybory

Zmiana ilości mandatów w okręgach wyborczych

30 marca 2018|

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Krakowie starosta krakowski Wojciech Pałka poinformował, że zwróciła się do niego pani Teresa Rak, pełniąca funkcję Komisarza Wyborczego w Krakowie, z informacją, że dokonała analizy podziału powiatu krakowskiego na

  • Małe Granty 2018

Oferta Stowarzyszenia “Klucz do muzyki”

16 marca 2018|

Stowarzyszenie „Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Udział uczniów szkoły

  • herb

Wyniki konkursu ofert – ochrona i promocja zdrowia

16 marca 2018|

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 60/2018 z dnia 8 marca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Uchwała Nr

Luty 2018

Ustalenie zasad i tryb przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej

23 lutego 2018|

Zarząd Powiatu w Krakowie przyjął Uchwałę nr 49/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie

Procedura rozpatrywania i zasad oceny wniosków

23 lutego 2018|

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą Nr 50/18 z dnia 21 lutego 2018 r. przyjął procedurę rozpatrywania i zasad oceny wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Krakowskim oraz zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów