Godziny urzędowania w Starostwie Powiatowym w Krakowie

1. w poniedziałek: 9:00 – 17:00
2. od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Zarządzenie Nr 80/09 Starosty Krakowskiego z dnia 1 września 2009r. w sprawie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krakowie i jego Filii w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach.

Godziny urzędowania w Starostwie Powiatowym w Krakowie – Wydział Komunikacji
[ w zakresie procedur rejestracyjnych]:

1. w poniedziałek: 9:00 – 16:30
2. od wtorku do piątku: 7:30 – 15:00

Godziny przyjmowania stron w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:

1. w poniedziałek: 8:00 – 16:30
2. od wtorku do piątku: 8:00 – 15:00

Godziny przyjmowania stron w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

1. poniedziałek: 8:00 – 16:45
2. wtorek: 8:00 – 13:00
3. środa – czwartek: posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
4. piątek: 8:00 – 13:00

Godziny przyjmowania stron zgłaszających prace geodezyjne i kartograficzne:

1. w poniedziałek: 9:00 – 15:00
2. od wtorku do piątku: 8:00 – 14:00

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Starosta, Wicestarosta, etatowi Członkowie Zarządu Powiatu,  Sekretarz, Skarbnik, Dyrektorzy Wydziałów i kierownicy Filii  Starostwa Powiatowego w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, etatowi Członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz, Skarbnik, Dyrektorzy Filii Starostwa  Powiatowego w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach, Skawinie, Węgrzcach, Dyrektorzy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu w godzinach od 14.30 do 15.30.

Składanie skarg i wniosków

Informujemy, że od dnia 3 września 2007 r. wpłaty opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Starostwa Powiatowego w Krakowie,al. Słowackiego 20, III piętro pok. 312 w godz:

– poniedziałek: 9:00 – 16:00
– wtorek-piątek: 7:30 – 15:00