Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

z siedzibą w Zabierzowie
ul. Kolejowa 11
32-080 Zabierzów
tel. 12 63 51 100 – oficer dyżurny
tel. 12 61 57 005 – sekretariat
fax. 12 61 57 227

www.kpp-krakow.policja.gov.pl

rzecznik@kpp-krakow.policja.gov.pl – rzecznik prasowy podinspektor Marek Korzonek
Kierownictwo KPP w Krakowie
Komendant Powiatowy Policji – inspektor mgr Dariusz Pocięgiel
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. inspektor Piotr Wojtak
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. inspektor Dariusz Suwała
Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15.00 do 17.00
Teren powiatu krakowskiego obsługują następujące komisariaty:
• Komisariat Policji w Krzeszowicach
ul. Szarych Szeregów 2; 32-065 Krzeszowice
tel. oficera dyż. 12 257 91 11
Zasięg działania: Czernichów, Jerzmanowice, Przeginia, Krzeszowice• Komisariat Policji w Skale
ul. Langiewicza 6; 32-043 Skała
tel. oficera dyż. 12 380 10 25
Zasięg działania: Iwanowice, Skała, Sułoszowa• Komisariat Policji w Skawinie
ul. Rynek 17; 32-050 Skawina
tel. oficera dyż. 12 277 71 11
Zasięg działania: Skawina

• Komisariat Policji w Słomnikach
oś. Świerczewskiego 4; 32-090 Słomniki
tel. oficera dyż. 12 388 29 97
Zasięg działania: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Słomniki

• Komisariat Policji w Świątnikach Górnych
ul. Królowej Jadwigi 12; 32-040 Świątniki Górne
tel. oficera dyż. 12 256  50 40
Zasięg działania: Mogilany, Świątniki Górne

• Komisariat Policji w Zabierzowie
Ul. Sportowa 1; 32-080 Zabierzów
Tel. oficera dyż. 12 258 03 50
Zasięg działania: Liszki, Zabierzów

• Komisariat Policji w Zielonkach
ul. Krakowskie Przedmieście 110; 32-087 Zielonki
tel. oficera dyż. 12 285 09 09
zasięg działania: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki

ZADANIA

Zadania policji opisane zostały w Ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.
Należą do nich : w granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.
Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

Zajmujemy się w szczególności działaniami, które pozwolą mieszkańcom naszego powiatu czuć się bezpieczniej w swoich miastach i wioskach.
W tym celu prowadzimy liczne działania profilaktyczne szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie spotkań prezentujemy zagrożenia na jakie mogą być narażone, uczymy jak nie stać się ofiarą przestępstwa, a jednocześnie przestrzegamy przed naruszaniem prawa.
Inicjujemy lub łączymy się z innymi organizacjami i instytucjami w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, na przykład w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”
Policjanci przez całą dobę patrolują miejsca zagrożone występowaniem przestępstw lub wykroczeń, także z zakresu ruchu drogowego.
Z własnej inicjatywy podejmują interwencje w razie ujawnienia naruszenia prawa lub udzielają pomocy osobom, które się o nią zwrócą.
Dzielnicowi w codziennej pracy dążą do poznania problemów mieszkańców swojego rejonu i dążą do rozwiązania trudnych, często bardzo osobistych spraw.
Wszyscy policjanci zajmują się ujawnianiem przestępstw i wykroczeń oraz ustaleniem ich sprawców, a następnie w odpowiednim trybie do ukarania ich za popełniony czyn.