Przewodniczący komisji
Leszek Dolny
Wiceprzewodniczący
Krzysztof Malik
Sekretarz
Janina Grela
Skład komisji
Piotr Trzcionka
Wiesław – Marek Woch
Jerzy Leszek Batko