Przewodniczący komisji
Gebala_Krzysztof_wwwKrzysztof Gębala
Wiceprzewodniczący
Łukasz Krupa
Sekretarz
Wanda Kułaj
Skład komisji
Zofia Pyla
Stanisław Żak
Leszek Dolny