Przewodniczący  
 

Krzysztof Gębala

Krzysztof Gębala

 
   
Wiceprzewodniczący Sekretarz

Łukasz Krupa

Łukasz Krupa

Wanda Kułaj

Wanda Kułaj

 
 
     
Członkowie Komisji

Zofia Pyla

Zofia Pyla

Stanisław Żak

Stanisław Żak

Leszek Dolny

Leszek Dolny