Przewodniczący komisji
Grela_Janina_najnowsze_wwwJanina Grela
Wiceprzewodniczący
Wiesław Marek Woch
Sekretarz
Wojciech Pałka
Skład komisji
Stanisława Grzęda
Arkadiusz Wrzoszczyk