Przewodniczący komisji
Batko_Jerzy_wwwJerzy Leszek Batko
Wiceprzewodniczący
Wojciech Karwat
Piotr Trzcionka
Sekretarz
Zofia Pyla
Skład komisji:
 Jerzy Wnęk
 Krzysztof Malik
 Wojciech Bosak
 Małgorzata Mardyła
 Łukasz Krupa
Marek Piekara