Przewodnicząca komisji
Lason_Janina_3_wwwJanina Lasoń
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Mardyła
Sekretarz
Krzysztof Gębala
Skład komisji
Wiesław – Marek Woch
Łukasz Krupa