Przewodnicząca komisji
Janecka_Krystyna_wwwKrystyna Janecka
Wiceprzewodniczący
Włodzimierz Tochowicz
Sekretarz
Piotr Trzcionka
Skład komisji
Włodzimierz Okrajek
Bogdan Bogdali
Zofia Pyla