Przewodnicząca komisji
Grzeda_Stanislawa_wwwStanisława Grzęda
Skład komisji
Piotr Goraj
Włodzimierz Okrajek