Przewodniczący komisji
Kruk_Wojciech_wwwWojciech Kruk
Wiceprzewodnicząca
Krystyna Janecka
Sekretarz
Janina Lasoń
Skład komisji
Leszek Dolny