Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2018 roku:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku:


Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2017 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2016 roku