1) Druga edycja plebiscytu „Skrzydła dobroci”
Termin: 01.2018
Miejsce: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Organizator: Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2) XVIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
Termin: 28.01.2018
Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach
Organizator: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach

3) XII Karnawałowy Bal Charytatywny
Termin: 27.01.2018
Miejsce: Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka” w Skawinie
Organizator: Podkrakowska Izba Gospodarcza

4) Udział młodzieży w uroczystościach w dniu Żołnierzy Wyklętych
Termin: 01.03.2018
Miejsce: Park Jordana w Krakowie
Organizator: Stowarzyszenie Krakowski Szwadron Ułanów im. J. Piłsudskiego

5) XIV Targi Edukacyjne
Termin: 08.03.2018, godz. 900-1230
Miejsce: Zabierzów, ul. Kolejowa 15
Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie

6) Konferencja naukowa pt. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksje nad ich funkcjonowaniem w 20 rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie powiatu oraz samorządzie województwa”
Termin: 16.03.2018
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Krupnicza 33a
Organizator: Koło Naukowe Administratywistów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

7) Międzyszkolny Konkurs Literacki i Plastyczny „Ojczyzna to kraina, która w sercu się zaczyna”
Termin: 05.03.2018 (wręczenie nagród)
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Naramie
Organizator: Fundacja NOViST Narama

8) Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Termin: 10.03.2018
Miejsce: JRG nr 1 Kraków, ul. Westerplatte 19
Organizator: Zarząd Oddziału Powiatowego Kraków-Ziemski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

9) 250 rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej
Termin: 22.09.2018
Miejsce: Lanckorona
Organizator: Wójt Gminy Lanckorona

10) Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe
Organizator: Czesław Lang Lang Team Sp. z o.o.

11) Mistrzostwa Rejonu Wielickiego w Piłce Ręcznej Chłopców
Termin: 02.03.2018
Miejsce: Skawina, ul. Żwirki i Wigury 17
Organizator: LO im. M.Skłodowskiej-Curie w Skawinie

12) Akcja „Zdrowooczni”
Organizator: Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

13) II Rodzinny Piknik Wspinaczkowy w Dubiu
Termin: 24.06.2018
Miejsce: Dubie
Organizator: Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice

14) XVI Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. „Moja Wizja Krakowa w Przyszłości”
Organizator: PTTK nr 52 „Krzeszowiacy”

15) Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Etap diecezjalny
Termin: 18.04.2018
Miejsce: Dom Duszpasterski w Krakowie – Łagiewnikach
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”

16) Niebieskie obchody w Powiecie Krakowskim
Termin: 29.04.2018
Miejsce: Tomaszowice
Organizator: Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być szczęśliwym”