Herb Powiatu Krakowskiego

Herb Powiatu Krakowskiego

Flaga Powiatu Krakowskiego

Flaga Powiatu Krakowskiego

 

 

Herb i flaga są symbolami Powiatu Krakowskiego i podlegają ochronie prawnej. Jednostka samorządu terytorialnego może żądać wobec osób wykorzystujących herb w sposób niewłaściwy zaprzestania określonych działań, usunięcia ich skutków, a na podstawie art. 448 k.c. wystąpić z odpowiednim roszczeniem odszkodowania.