Ewidencja adresowa
Uczniowskich Klubów Sportowych
prowadzona przez Starostę Krakowskiego

 Lp. Nazwa i siedziba UKS Adres
telefon/fax
 1 Parafialny klub Sportowy
”ZDRÓJ” Krzeszowice
Urząd Miejski Krzeszowice
Parafia Świętego Marcina
w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 1
32-065 Krzeszowice
tel. 12-282-08-72
 2 Parafialny Klub Sportowy
„CEDRONKA’ Wola Radziszowska
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Wola Radziszowska 6
32-053 Wola Radziszowska
tel. 12-277-22-81
tel. kom. Prezes Zarządu: 600-291-829
 3 Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Zabierzów Urząd Gminy Zabierzów Szkoła Podstawowa w Zabierzowie
ul. Szkolna 50
32-080 Zabierzów
tel. 12-285-20-43, 12-285-21-23
 4 Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD” Rudawa Urząd Gminy Zabierzów Zespół Szkół w Rudawie
32-064 Rudawa
Tel./fax: 12-283-95-50
Działalność zawieszona
 5 Uczniowski Klub Kajakowy  Kamień wykreślony z ewidencji
28 lutego 2006 r.
32-071 Kamień
wykreślony z ewidencji
28 lutego 2006 r.
 6 Uczniowski Klub Sportowy „PRZEGINIA”Przeginia
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Szkoła Podstawowa w Przegini
32-049 Przeginia
tel. 12-389-80-23
12-389-80-24
 7 Uczniowski Klub Sportowy
„CZUBROWICE” w Czubrowicach
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Szkoła Podstawowa w Czubrowicach
32-049 Przeginia
 8 Uczniowski Klub Sportowy
„RACŁAWICE” w Racławicach
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Szkoła Podstawowa w Racławicach
32-049 Przeginia
Tel./fax: 12-258-60-50
 9 Uczniowski Klub Sportowy „JERZMANOWICE”w Jerzmanowicach
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice
spjerzmanowice@wp.pl
 10 Parafialny Klub Sportowy „PROMIEŃ”Skawina
Urząd Miasta i Gminy Skawina
ul. Marii Skłodowskiej-Curie  12
32-050 Skawina
Tel. kom. Prezes zarządu: 504-129-008
 11 Uczniowski Klub Sportowy
„SĄSPÓW” w Sąspowie
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Sąspów 176
Tel. Prezes Zarządu: 12-389-55-55
 12 Uczniowski Klub Sportowy
„FENIKS” Krzęcin
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
32-051 Krzęcin 2
tel./fax: 12-256-12-60
tel. kom. Prezes Zarządu:  501-149-484
 13 Uczniowski Klub Sportowy
„BŁĘKITNI” Podstolice
wykreślony  z ewidencji
04 listopada 2003 r.
32-021 Podstolice
tel. 12-278-49-47
wykreślony  z ewidencji
04 listopada 2003 r.
 14 Parafialny Klub Sportowy
„SANKOWIA” w Sance
Urząd Miejski Krzeszowice
Sanka 58
32-067 Tenczynek
tel. 12-283-64-26 ( od godz. 14.45 )
tel. kom. Skarbnik: 501-486-248
 15 Uczniowski Klub Sportowy
„LAJKONIK” Radziszów
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Szkoła Podstawowa
32-052 Radziszów 790
tel. 12-277-22-11
 16 Uczniowski Klub Sportowy
„START”w Woli Filipowskiej
Urząd Miejski Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Woli Filipowskiej
32-065 Krzeszowice
tel. 12-282-02-08
tel. kom.:608-686-133
 17 Uczniowski Klub Sportowy
„SPORTING” w Krzeszowicach
Urząd Miejski Krzeszowice
Szkoła Podstawowa  nr 2 w Krzeszowicach
ul. Szkolna 7
32-065 Krzeszowice
tel. 12-282-00-61
 18 Uczniowski Klub Sportowy
„ORLIKI” w Mnikowie
Urząd Gminy Liszki
Gimnazjum w Mnikowie
Mników 13
32-084 Morawica
tel. 12-280-52-19
e-mail: geronimo.k@interia.pl
607-520-740
 19 Parafialny Klub Sportowy
„MILENIUM” Skawina
Urząd Miasta i Gminy Skawina
ul. Kościelna 3
32-050 Skawina
tel. 12-276-32-30
 20 Uczniowski Klub Sportowy
„RELAKS”w Kocmyrzowie
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie 1
32-010 Kocmyrzów
tel. 12-387-14-01
 21 Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”w Krzeszowicach
Urząd Miejski Krzeszowice
Gimnazjum w Krzeszowicach
ul. Długa 22
32-065 Krzeszowice
tel. 12-282-03-61
 22 Uczniowski Klub Sportowy
Przy Gimnazjum w Michałowicach
Urząd Gminy Michałowice
Gimnazjum w Michałowicach
32-091 Michałowice
tel. 12-388-50-16
 23 Uczniowski Klub Sportowy
„Haller”w Polance Hallera
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Szkoła Podstawowa w Polance Hallera
Polanka Hallera 37
32-052 Radziszów
tel. 12-277-77-91
 24  Uczniowski Klub Sportowy
„Klub Jazdy Konnej „Stary Młyn”
w Wilczkowicach
Urząd Gminy Michałowice
Wilczkowice 50
32-091 Michałowice
tel. 12-388-50-30
 25 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy„HERKULES” Sułoszowa
wykreślony z ewidencji
05 kwietnia 2005 r.
Gimnazjum w Sułoszowej
32-045 Sułoszowa
tel. 12-389-60-11
wykreślony z ewidencji
05 kwietnia 2005 r.
 26 Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy„MINISTRANT”
Nawojowa Góra
Urząd Miejski Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze
32-065 Nawojowa Góra
tel. 12-282-07-54
tel. kom. 508-463-948 – sekretarz
 27 Uczniowski Klub Sportowy
„KORZKIEW” w Korzkwi
Urząd Gminy Zielonki
Szkoła Podstawowa w Korzkwi
Korzkiew gm. Zielonki
32-088 Przybysławice
tel. 12-419-41-09
tel. kom. 663-361-125
 28 Uczniowski Klub Sportowy
„ZACHARIASZEK”
w Woli Zachariaszowskiej
Urząd Gminy Zielonki
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
Wola Zachariaszowska 105
32-087 Zielonki
tel. 12-419-41-04
tel. kom. 605-034-468
 29 Uczniowski Klub Sportowy
„JEDYNKA” w Skawinie
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Skawina, ul. W. Witosa 4
32-050 Skawina
< uksjedynka_skawina@op.pl>
tel. 12-291-21-96
tel. kom. 502-073-699
 30 Parafialny klub Sportowy
„JAKUB”w Więcławicach Starych
Urząd gminy Michałowice
Więcławice Stare 50
32-091 Michałowice
rhonkisz@wp.pl
tel. 12-388-50-57
tel. 601-420-038 – wiceprezes
 31 Międzyszkolny Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy„SKAWINA”w Skawinie
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Gimnazjum nr 1 w Skawinie
ul. Witosa 4
32-050 Skawina
tel. 12-276-18-82
 32 Uczniowski Klub Sportowy
„Będkowice”w Będkowicach
Urząd Gminy Wielka Wieś
Szkoła Podstawowa w Będkowicach
32-089 Wielka Wieś
tel. 12-419-34-29
tel. kom. 601-447-775 – prezes
 33 Uczniowski Klub Sportowy
„SIATECZKA”w Zalasiu
Urząd Miejski Krzeszowice
Zespół Szkół w Zalasiu
32-32-067 Tenczynek
Solak.s@wp.pl
tel. 12-283-60-64
tel. kom. 793-448-089 – prezes
 34 Uczniowski Klub Sportowy
„JADWIGA” Prandocin
Urząd Miasta Słomniki
Zespół Szkół w Prandocinie
Prandocin; 32-090 Słomniki
tel. 12-388-10-03
 35 Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy
„Tęcza” Brzezie
Urząd Gminy Zabierzów
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Brzeziu
Brzezie 37
32-080 Zabierzów
tel. 12-285-11-81; 12-285-41-02
 36 Uczniowski Klub Sportowy
„PIŁECZKA” w Rybnej
Urząd Gminy Czernichów
Zespół Placówek Oświatowych
w Rybnej
32-061 Rybna
Tel. 12-280-40-05
Tel. kom. 505-034-968
 37 Uczniowski Klub Sportowy ”SIEMASZKA”Piekary
Urząd gminy Liszki
Centrum Edukacyjne
„Radosna Nowina 2000” w Piekarach
Piekary 2
32-060 Liszki
siemaszka@fund.pl
tel/fax 12-280-70-97 wewn. 319
tel. kom. 604-940-607
 38 Uczniowski Klub Sportowy
„WULKAN” Rudno
Urząd Miejski Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Rudnie
Rudno 48
tel. 12-282-20-02
32-067 Tenczynek
 39 Uczniowski Klub Sportowy
„VICTORIA” Gaj
Urząd Gminy Mogilany
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Gimnazjum w Gaju
Gaj, ul. Szkolna 73,
32-031 Mogilany
victoria@mogilany.pl
tel. kom. 503-109-625
 40 Uczniowski Klub Sportowy
„ZELCZYNKA” Zelczyna
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Szkoła Podstawowa im. W. Goetla
w Zelczynie
32-051 Wielkie Drogi
Tel. 12-270-60-21
 41 Uczniowski Klub Sportowy
„DRAGON” Wawrzeńczyce
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach
Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
32-125 Wawrzeńczyce 385
Tel. 12-287-40-54
Tel. kom. 691-871-285 – prezes
 42 Uczniowski Klub Sportowy Judo
„Gminny Ośrodek Kultury”
w Kocmyrzowie-Luborzycy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Baranówka 6
32-10 Kocmyrzów
judo.kocmyrzów-luborzyca@wp.pl
 43 Uczniowski Klub Sportowy
„Pogórze” w Świątnikach Górnych
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
Zespół Szkół w Świątnikach Górnych
ul. Bruchnalskiego 35
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax 12-270-50-40
 44 Uczniowski Klub Sportowy
„Ekler Baranówka”
w Wysiołku Luborzyckim
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wysiołek Luborzycki 116
32-010 Kocmyrzów
Tel./fax 12-387-10-42
Tel. Kom. 601-050-192 – prezes
Tel. Kom. 602-451-535 – wiceprezes
 45 Uczniowski Klub Sportowy
„Siódemka”w Naramie
Urząd Gminy Iwanowice
Publiczna Szkoła Podstawowaim. Św. Jadwigi Królowej
z Oddziałem Przedszkolnym
Narama 7
32-095 Iwanowice
psp.narama@neostrada.pl
tel. 12-388-50-05
tel. kom. 504-483-305 – prezes
 46 Uczniowski Klub Sportowy
„FRATRES” Kopanka
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Zespół Placówek Oświatowych
w Kopance
Kopanka 62
32-050 Skawina
norbert69@op.pl – prezes
zpo_kopanka@vp.pl
tel.12-276-32-24
tel. kom. 664-848-098 – sekretarz
 47 „Uczniowski Klub Sportowy2010 Liszki”
Urząd Gminy Liszki
Zespół Szkół w Liszkach
32-060 Liszki 457
gasiorb@wp.pl
tel. 12-280-63-55
tel. kom. 606-674-863 – prezes
 48 Uczniowski Klub Pływacki
„KMITA”Zabierzów
Urząd Gminy Zabierzów
Szkoła Podstawowa w Zabierzowie
ul. Szkolna 50
32-080 Zabierzów
ukp@kmitazabierzow.eu
tel/fax 12-285-20-43
tel. kom. 509-536-643 – prezes
 49 Uczniowski Klub Sportowy „Fairway”Krzeszowice
Urząd Miejski Krzeszowice
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
ul. Ogrodowa 3
32-065 Krzeszowice
jacekmb1@wp.pl
tel. kom. 698-044-865 – prezes
 50 Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka Skawina”
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 17
32-050 Skawina
zdunsen@vp.pl
tel. 12-276-00-87tel.
kom. 697-032-731;
695-184-074 – wiceprezes
 51 Uczniowski Klub Sportowy
„POLON”Skawina
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 17
wodzu0@poczta.onet.pl
tel. kom. 501-323-106 – prezes
 52 Uczniowski Klub Sportowy
„ALL BLACKS-CZARNI CZERNICHÓW”
w Czernichowie
Urząd Gminy Czernichów
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
32-070 Czernichów 1
all.blacks.uks@gmail.com
tel. 12-270-20-16
tel. kom. 506-022-002 prezes
 53 Uczniowski Klub Sportowy
„Akademia Piłkarska” Skawina
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Skawina, ul. Energetyków 1/207
32-050 Skawina
tel. kom. 507-940-387
 54 Uczniowski Klub Sportowy
”6” Tenczynek
32-067 Tenczynek
ul. Szkolna 6