STAROSTWO POWIATOWE
W KRAKOWIE 

tel. centrala    12  634-42-66

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW

WYDZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYDZIAŁ EDUKACJI

BIURO PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I LIKWIDACJI RUCHOMOŚCI

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

BIURO RADY

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 


 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Dyrektor – Lucyna Karpała-Ostrowska

tel.  12 39-79-104, 12 634-42-66 wewn. 104

pok. 104

e-mail: lostrowska@powiat.krakow.pl

I Referat Kadr

Kierownik Referatu – Maria Klima
Inspektor – Iwona Smółka
Inspektor – Marlena Jodłowska

Telefon:
12 632 24 22
12 634 42 70 wew. 109
e-mail:
mklima@powiat.krakow.pl
kadry@powiat.krakow.p

II Referat Biuro Zarządu
Kierownik Referatu – Małgorzata Karaś
Inspektor – Małgorzata Korzeniak
Inspektor – Marzena Żelazny

Telefon:
12 633 27 70
12 634 42 70 wew. 208, 210
12 39 79 208, 12 39 79 210
e-mail: biuro.zarzadu@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

telefon centrala 12 634-42-66 lub 12 634-42-70

– Lucyna Kasznik-Kucza pok. 104, 12 397 92 41, 12 634 42 66 wew. 241
– Anna Małocha pok. 107, wew. 107
– Grażyna Rokosz pok. 13, wew. 588
– Edyta Wcisło – Salamon pok. 13, wew. 588
– Marta Kawala pok. 13, wew. 588
– Anna Bała pok. 13, wew. 588
– Grażyna Cieślik pok. 106, wew. 106
– Barbara Pietruszka pok. 106, wew. 106
– Maria Mrugalska pok. 107a, wew. 206, tel. 12 633 65 26
– Elżbieta Łączna pok. 107a, wew. 206, tel. 12 633 65 26
– Maria Klima pok. 108, wew. 108, tel. 12 632 24 22
– Iwona Smółka pok. 109, wew. 109
– Iwona Chlebowska po. 109, wew. 109
– Marlena Jodłowska pok. 109, wew. 109
– Jolanta Pająk pok. 109, wew. 109
– Maria Ornacka pok. 203, wew. 203, tel. 12 423 43 84, 12 633 49 06, fax. 12 633 52 94
– Anna Jaroń pok. 203, wew. 203, tel. 12 423 43 84, 12 633 49 06, fax. 12 633 52 94
– Marzena Żelazny pok. 208, wew. 208, tel. 12 633 27 70
– Małgorzata Karaś pok. 210, wew. 210, 12 39-79-210
– Małgorzata Korzeniak pok. 210, wew. 210, 12 39-79-210


 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel: 12 397 95 73
fax: 12 633 95 25
e-mail: wydzial.informatyki@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału: Jerzy Cywicki
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Proczek

– Julia Więcek pok. 510, wew. 573
– Adam Żyliński pok. 510, wew. 589
– Paweł Foszczyński pok. 511, wew. 507
– Maciej Kluczny pok. 511, wew. 507
– Jarosław Bulanda pok. 508, wew. 511
– Magdalena Bielicka-Kurnik  pok. 507, wew.510
– Wojciech Gumula pok. 507, wew.510


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków

Centrala:
12 656 72 19, 12 656 72 26,
12 656 72 53, 12 656 72 51
fax. 12 656 09 81

Dyrektor Wydziału
– Leszek Wojciech Basta pok. 208, wew. 87, tel. bezp./fax. 12 656 09 81

Sekretariat Wydziału
– Magdalena Ziarkowska pok. 207, wew. 86, tel. bezp./fax. 12 656 09 81
– Renata Wojdak pok. 207, wew. 86

Referat Ewidencji Gruntów

Kierownik Referatu
– Anna Adamczyk pok. 118, wew. 40

Pracownicy:
– Barbara Schabowska pok. 206, wew. 85
– Małgorzata Krzeczowska pok. 206, wew. 85
– Ewa Kaproń pok. 206, wew. 85
– Agata Rudnik pok. 206, wew. 85
– Elżbieta Wróbel pok. 116, wew. 38
– Justyna Werner pok. 116, wew. 38
– Elżbieta Koczwara pok. 115, wew. 37
– Katarzyna Chlebda pok. 115, wew. 37
– Małgorzata Piórkowska pok. 114, wew. 36
– Teresa Kuźma pok. 114, wew. 36
– Monika Gwiazda pok.114, wewn. 36
– Magdalena Cetera pok. 113, wew. 34,35
– Katarzyna Lalik pok. 113, wew. 34,35
– Joanna Lalik pok. 113, wew. 34,35
– Józefa Woźniak pok. 113, wew. 34,35
– Halina Frankowska pok. 108, wew. 59
– Jadwiga Milc pok. 7, wew. 71
– Magdalena Cyganek pok. 7, wew. 71
– Katarzyna Herjan pok. 6, wew. 72
– Justyna Przeniosło pok. 6, wew. 72
– Michał Plutecki pok. 6, wew. 72
– Emilia Lupa pok. 5, wew. 45
– Małgorzata Kamińska pok. 5, wew. 45
– Aneta Urban pok. 5, wew. 45

Referat Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej

Kierownik Referatu
– Małgorzata Zasada pok. 8, wew. 65

Pracownicy:
– Celina Kuchta pok. 9, wew. 70
– Sabina Gruszecka pok. 9, wew. 70
– Natalia Grzegorczyk pok. 9, wew. 70

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Ośrodka
– Anna Skórka pok. 317, wew. 46, tel. 12 259 00 40

Pracownicy:
– Marcin Romański pok. 318, wew. 51
– Elżbieta Chwastarz pok. 318, wew. 51
– Monika Mroszczyk pok. 318, wew. 51
– Aneta Pyla-Romańska pok. 316, wew. 47
– Angelika Domagała pok. 316, wew. 47
– Barbara Lachendrowicz-Koczur pok. 316, wew. 47
– Aneta Jarosińska pok. 315, wew. 43
– Katarzyna Chodoń pok. 315, wew. 43
– Magdalena Kleczyńska pok. 315, wew. 43
– Monika Król pok. 315, wew.43
– Zbigniew Kaniuk pok. 313, wew. 42
– Grzegorz Stachura pok. 313, wew. 42
– Ewa Szczurek pok. 313, wew. 42
– Michał Skibiński pok. 314, wew. 44
– Monika Szóstkiewicz pok. 302, wew. 49
– Marta Szyniec pok. 302, wew. 49
– Joanna Konieczny pok. 302, wew. 49

Referat Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

Kierownik Referatu
– Katarzyna Gruszkowska pok. 307, wew. 54, sekretariat ZUDP tel. 12 259 00 60

Pracownicy:
– Lidia Kraus pok. 101, wew. 61
– Urszula Oramus pok. 102, wew. 31
– Małgorzata Bulka pok. 104, wew. 32
– Irena Mosur pok. 104, wew. 32
– Maria Chulist pok. 306, wew. 53
– Małgorzata Gaweł pok. 306, wew. 53
– Maria Krawiec pok. 306, wew. 53
– Karolina Lewandowska pok. 306, wew. 53
– Bogumił Trzop pok. 306, wew. 53
– Marta Wieliczko pok. 306, wew. 53
– Irena Brożek pok. 308, wew. 55
– Barbara Kuzawińska pok. 308, wew. 55

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zastępca Dyrektora Wydziału
Przewodnicząca Zespołu
Urszula Damaszka pok. 305, wew. 52, tel. 12 656 21 88

Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych

Justyna Guzik pok. 303, wew. 50
Agnieszka Kwaśny pok. 303, wew. 50
Paweł Kąkol pok. 303, wew. 50
Robert Żurek pok. 303, wew. 50

wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

www.geodezja.powiat.krakow.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Przy Moście 1
30-508 Kraków
tel. bezp. 12 656 72 58 tel. centr. 12 656 72 53, 12 656 72 51
fax. 12 656 72 59

Dyrektor Wydziału – Rafał Kopeć

Sekretariat Wydziału:
– Krystyna Bisek pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58
– Magdalena Skołuba pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58

Referat I Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Referatu
– Beata Kudrys pok. 217, wew. 73 tel.bezp. 123950529
Pracownicy:
– Anna Kostrój pok. 216, wew. 68 tel.bezp. 123950528
– Justyna Skrzypek pok. 216, wew.68 tel.bezp. 123950528
– Sławomir Szulc pok. 216, wew.68 tel.bezp. 123950528
– Agata Kożuch pok. 218, wew.64 tel.bezp. 123950530
– Martyna Chronowska pok. 218, wew. 64 tel.bezp. 123950530

Referat II Zwrotów Nieruchomości
p.o. Kierownika Referatu
– Krzysztof Rzucidło pok. 219, wew. 60 tel.bezp 123950531
Pracownicy:
– Sebastian Płonka pok. 219, wew. 60 tel.bezp 123950531
– Joanna Cygan pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
– Kinga Czerwińska pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
– Marcin Boho pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
– Agnieszka Lamber pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Artur Pakuła pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Ewelina Rembak pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Katarzyna Krawczyk pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Teresa Janeczek pok. 202, wew. 81 tel.bezp. 123950534
– Jan Miciak pok. 202, wew. 81 tel.bezp. 123950534
– Radosław Sułkowski pok. 202, wew.81 tel.bezp. 123950534

Referat III Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości i Odszkodowań
Kierownik Referatu
– Sylwia Wójs pok. 205, wew. 84
Pracownicy:
– Magdalena Krupa pok. 203, wew. 82 tel.bezp. 123950535
– Joanna Pojałowska. 203, wew. 82 tel.bezp. 123950535
– Monika Grzesik pok.203, wew.82 tel.bezp. 123950535
– Agnieszka Radko pok.203, wew.82 tel.bezp. 123950535
– Barbara Bawoł pok. 204, wew. 83
– Marta Rudnik pok. 204, wew. 83
– Piotr Biel pok. 212, wew. 88 tel.bezp. 123950536
– Wojciech Kania pok. 212, wew.88 tel.bezp. 123950536
– Justyna Jasnos pok. 212, wew.88 tel.bezp. 123950536
– Elżbieta Kozłowska pok.213, wew.74 tel.bezp. 123950537
– Bożena Pyś pok.213, wew.74 tel.bezp. 123950537

gn@powiat.krakow.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

ul. Zapole 2
32-086 Węgrzce

Dyrektor – Marian Prusik 
pok. 10

Z-ca Dyrektora – Wojciech Sarapata 
pok. 10

Sekretariat Wydziału Komunikacji pok. 10
tel. 12 259 34 39, fax. 12 259 34 15
Pracownik
– Irena Kollar

Rejestracja Pojazdów
 pok. 4
– Leokadia Gurak tel. 12 259 34 05
– Anna Basta tel. 12 259 34 07
Kierownik Referatu Rejestracji pojazdów pok. 5
Maria Hejmo tel. 12 259 34 16

Prawa Jazdy pok. 6
– Ewa Derdaś
– Anna Kozub
– Przemysław Skwarczeński
– Marzena Wójs tel. 12 259 34 33, 12 259 34 08
Kierownik Referatu Praw Jazdy pok. 7
– Joanna Bylica tel. 12 259 34 11
Zatrzymane Prawa Jazdy pok. 8
– Agata Grobelna
– Mariola Kruk tel. 12 259 34 12

BOKSY

1. Zatrzymane Dowody Rejestracyjne tel. 12 259 34 32
2. Wydawanie Dowodów Rejestracyjnych
3. Adnotacje w Dowodach Rejestracyjnych
4-9. rejestracja Pojazdów tel. 12 259 34 10
Pracownicy:
– Agnieszka Adamczyk
– Anna Adamek
– Magdalena Czyżewska
– Agnieszka Dębska
– Katarzyna Gajda
– Barbara Laprus
– Izabela Pojałowska
– Dominika Skołucka
– Aneta Ziętara
10. Stacje Kontroli Pojazdów tel. 12 259 34 09
– Wojciech Brodowski
11. Licencje i Zezwolenia Dla Przewoźników tel. 12 259 34 31
– Małgorzata Kozela
– Paweł Lisowski
13. Wydawanie Praw Jazdy tel. 12 259 34 06
14. Wydawanie Praw Jazdy
15. Przyjmowanie Wniosków na Prawo Jazdy tel. 12 259 34 35
16. Przyjmowanie Wniosków na Prawo Jazdy
17. Wydawanie Zezwoleń dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

Referat III Rejestracji Pojazdów – Filia Krzeszowice
ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
tel/fax 12 282 08 09
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Czernichów, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice, Zabierzów

Kierownik – Urszula Mirek

Pracownicy:

Anna Bała
Helena Latawiec
Ewelina Mazur
Magdalena Nowińska
Ewelina Świadek
Angelika Tadeusz- Węgiel
Danuta Widurek
Grzegorz Wiśniewski

Referat IV Rejestracji Pojazdów – Filia Skawina

ul. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel. 12 276 85 40, fax. 12 256 79 70
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Mogilany, Skawina, Świątniki Górne

Kierownik – Beata Opyrchał

Pracownicy:
– Lidia Gaweł
– Maria Jachymczyk
– Monika Kozela
– Elzbieta Malec
– Lidia Papież
– Joanna Smagło
– Anna Śmigielska


 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

fax./ tel. 12 633 90 71

tel. centrala 12 634 42 66 lub 12 634 42 34

Sekretariat – Elżbieta Isakiewicz – pok. 406, wew. 406

Dyrektor – mgr inż. Piotr Zymon
pok.405, wew. 405 e-mail: pzymon@powiat.krakow.pl

Z-ca Dyrektora – inż. Stanisław Pac
pok.407, wew. 407 e-mail: spac@powiat.krakow.pl

PRACOWNICY:

Referat I ds. Środowiska, Odpadów i Emisji:

Joanna Tomasik – Kierownik – pok. 408, wew. 408
Joanna Knapik – pok. 408, wew. 408
Anna Piątkowska – pok. 408, wew. 408

Referat II ds. Gospodarki Wodnej:

Jadwiga Prusik – Kierownik – pok. 412, wew. 409
Katarzyna Niedźwiedź – Gołdynia pok. 403, wew. 403
Piotr Zagórski – pok. 403, wew. 403
Barbara Żurowska – pok. 403, wew. 403 czasowo nieobecna
Ewa Piotrowska – pok. 403, wew. 403
Joanna Wróblewska – pok. 403, wew. 403
Małgorzata Płatek – Krzystanek – pok. 404, wew. 404
Magdalena Zdechlik – pok. 404, wew. 404

Referat III ds. Leśnictwa, Łowiectwa, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Rybactwa:

Beata Gracz– Kierownik – pok. 318, wew. 318 – czasowo nieobecna
Jolanta Miłek – pok. 318, wew. 318
Zdzisław Kitliński – pok. 318, wew. 318


 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW

Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. centrala 12 634 42 70 wew. 414
tel/fax. 12 632-95-95, 12 397 41 14
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Dyrektor Izabela Wróblewska – Mółka
tel. 12 634 42 70 wew. 414, pok. 414

Sekretariat
tel/fax 12 632-95-95, tel.12 397 94 14, 12 634 42 70 wew. 414, pok. 414
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Pracownicy:
– Aldona Dymanus: tel.12 632-95-95, tel.12 397 94 14, 12 634 42 70 wew. 414
– Magdalena Wojtas: tel.12 632-95-95, tel. 12 397 94 14, 12 634 42 70 wew. 414

Punkt informacyjny
tel. 12 634 42 70 wew. 586, 12 623 75 13, 12 397 95 86

Pracownicy:
– Monika Koźlak
– Ewelina Hyla – czasowo nieobecna

Inwestycje
tel. 12 634 42 70, 12 397 93 15, tel/fax 12 623 74 18 pok. 315

Pracownicy:
– Maria Bochnak: wew. 315

Referat II Architektoniczno-Budowlany Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel/fax. 12 276 85 82
e-mail: abskawina@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu
Ewa Godek

Pracownicy:
– Marzena Górna
– Karolina Janicka
– Paulina Targosz
– Dorota Pałka
– Paulina Piotrkowska
– Paulina Sadowska
– Urszula Wędzony
Referat III Architektoniczno-Budowlany Filia w Węgrzcach
ul. Zapole 2
32-086 Węgrzce
tel. 12 259 34 23, 12 259 34 25, 12 259 34 26, 12 259 34 29
fax. 12 259 34 37

e-mail: abwegrzce@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu
Agnieszka Niewiara
tel. 12 259 34 22, fax. 12 259 34 37

Pracownicy:
– Agnieszka Adamek tel. 12 259 34 23
– Anna Adamek tel. 12 259 34 29
– Iwona Barwińska-Znaj tel. 12 259 34 27
– Małgorzata Gałkowska tel. 12 259 34 28
– Anna Marciniak tel. 12 259 34 26
– Marta Mitka-Smok tel. 12 259 34 25
– Anna Pałasz tel. 12 259 34 26
– Ewelina Pławecka tel. 12 259 34 25
Agnieszka Skrzyniowska tel. 12 259 34 26
– Marta Wawrzeń tel. 12 259 34 23

Stanowisko Zamiejscowe Referatu III w Skale
ul. Szkolna 4
32-043 Skała
tel. 12 389 26 82
e-mail: mblazejczak@powiat.krakow.pl

Pracownicy:
– Monika Błażejczak tel. 12 389 26 82
– Anna Skorupa tel. 12 389 26 82
– Maria Morawska tel. 12 389 26 82 – czasowo nieobecna
Referat IV Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków, tel. centrala 12 634 42 70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu
Paulina Cieślik pok. 415, tel. 12 634 42 70 wew. 415, 12 397 94 15

Pracownicy:
– Paulina Mastej pok. 110, tel. 12 634 42 70 wew. 412, 12 397 94 12
– Renata Skotniczna pok. 110, tel. 12 634 42 70 wew. 412, 12 397 94 12
– Danuta Konik pok. 400, tel. 12 634 42 70 wew. 400, 12 397 94 00
– Iwona Więcek pok. 400,  tel. 12 634 42 70 wew. 400, 12 397 94 00
– Joanna Kuczyńska-Klima pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Bożena Rusnak pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Sylwia Barczak pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Katarzyna Ciupek pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Magdalena Myszura pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10 – czasowo nieobecna
– Katarzyna Niewiara pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
Izabela Trzeciak pok. 411, tel. 12 634 42 70 wew. 411, 12 397 94 11
– Monika Łoniewska pok. 411, tel. 12 634 42 70 wew. 411, 12 397 94 11 – czasowo nieobecna
Marta Mikulik pok. 411, tel. 12 634 42 70 wew. 411, 12 397 94 11
– Emilia Wyrwik pok. 411, tel. 12 634 42 70 wew. 411, 12 397 94 11 – czasowo nieobecna

Referat V Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków, tel. centrala 12 634 42 70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu
Paweł Marona pok. 416, tel. 12 634 42 70 wew. 416, 12 397 94 16

Pracownicy:
– Anna Szczybura pok. 417, tel. 12 634 42 70 wew. 417, 12 397 94 17
– Magdalena Lachla pok. 417, tel. 12 634 42 70 wew. 417, 12 397 94 17
– Artur Drożniak pok. 417 , tel. 12 634 42 70 wew. 417, 12 397 94 17
– Sylwia Karolczak-Ptak pok. 418, tel. 12 634 42 70 wew. 418, 12 397 94 18
– Artur Jaworski pok. 418, tel. 12 634 42 70 wew. 418, 12 397 94 18
– Aleksandra Szuster pok. 419, tel. 12 634 42 70 wew. 419, 12 397 94 19
– Magdalena Mruszczyk pok. 419, tel. 12 634 42 70 wew. 419, 12 397 94 19


 WYDZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

Centrala 12 634 42 66

Dyrektor Wydziału – Bolesław Kosior
tel. 12 633-27-36
tel. 12 634-42-66 wew. 515,516
e-mail: bkosior@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału – Agnieszka Bydłoń
tel. 12 633-27-36
tel. 12 634-42-66 wew. 514
e-mail: abydlon@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału – Monika Pierzchała Specjalista ds. gospodarki zaopatrzeniowej
tel. 12 39-79-515
tel.12 633 27 36
tel. 12 634-42-66 wew. 515
fax. 13 632 86 16
e-mail: techniczny@powiat.krakow.pl
e-mail: mpierzchala@powiat.krakow.pl

Pracownicy Wydziału:

Wojciech Orlak – Starszy Specjalista ds. koordynacji obsługi administracyjnej nieruchomości
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: worlak@powiat.krakow.pl

Anna Kochan – Podinspektor ds. rozliczeń budżetowych, planowania i analiz finansowych
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel. 0-12 39-79-512
tel. 0-12 634-42-66 wew. 512
e-mail: akochan@powiat.krakow.pl

Sebastian Kodura – Podinspektor ds. administrowania nieruchomościami
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: skodura@powiat.krakow.pl

Tomasz Bujacz – Specjalista ds. administrowania nieruchomościami
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: tbujacz@powiat.krakow.pl

Leszek Jajko – Specjalista ds. technicznej obsługi wewnętrznej sieci telefonicznej
tel. 0-12 39-79-562
tel. 0-12 634-42-66 wew. 562
e-mail: ljajko@powiat.krakow.pl

Michał Setkowicz – Pomoc administracyjna ds. obsługi biurowej
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: msetkowicz@powiat.krakow.pl


WYDZIAŁ FINANSÓW „FN”

tel. centrala 12 634 42 66

Skarbnik – Bogumiła Glica
tel. 12 633 97 37 lub 12 397 93 04 wew. 304
pok. 303,304
skarbnik@powiat.krakow.pl 

Sekretariat:
– Gabriela Filipowska
tel. 12 633 97 37 lub 12 397 93 05 wew. 305
pok. 305

Główny Księgowy – Danuta Janik 
tel. 12 397 93 06 wew. 306
pok. 306

Z-ca Głównego Księgowego – Jolanta Felińska 
tel. 12 397 93 07 wew. 307
pok. 307

Pracownicy:
– Karolina Stronias pok. 300, wew 300
– Agnieszka Kamińska pok. 302, wew. 302
– Katarzyna Pacułt pok. 308, wew. 308
– Iwona Chlebowska pok. 308, wew. 308
– Krystyna Urzędowska pok. 309, wew. 309
– Dorota Rumian pok. 309, wew. 309
– Aldona Nogieć pok. 310, wew. 310
– Dorota Schiffer pok. 310, wew. 310
– Andrzej Chrząstowski pok. 311, wew 590

Kasa: Ewa Baś tel. 12 397 93 12 wew. 312
pok. 312


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO „ZK”

tel. centrala 12- 634-42-66 lub 12-39-79-xxx (gdzie xxx nr wewnętrzny taki jak nr pokoju)
tel/fax. 12- 633-39-27
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl

Dyrektor
Halina Gociewicz pok. 517
e-mal.: hgociewicz@powiat.krakow.pl

Pracownicy:
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl
– Krystyna Bakalarz pok. 518
– Stanisław Mika pok. 112
– Piotr Strzeboński pok. 518
– Anna-Maria Tylek pok. 518

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel./fax: 12- 633-39-27
e-mail: pczk@powiat.krakow.pl

całodobowy dyżur telefoniczny:
tel. stacjonarny: 12-632-32-04
tel. komórkowy: 604-443-543

Pracownicy:
e-mail: pczk@powiat.krakow.pl
– Rafał Duniec pok. 520
– Norbert Klima pok. 520
– Krystyna Kruk pok. 520
– Tomasz Kurek pok. 520
– Piotr Millan pok. 520


WYDZIAŁ EDUKACJI „ED”

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax 12 633 43 09
e-mail: edukacja@powiat.krakow.pl

Dyrektor Lidia Pycińska 
tel. 12 397 93 21 wew. 321
pok. 321

Pracownicy:
– Beata Kwatera pok. 319, wew. 319
– Aneta Lamparska pok. 319, wew. 319
– Maria Podolska pok. 320, wew 320
– Magdalena Farat pok. 320, wew. 320
– Joanna Dyba pok. 323, wew. 323


 BIURO PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ”BPW”

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax. 12 632 59 22
e-mail: promocja@powiat.krakow.pl

Dyrektor Małgorzata Zięć
pok. 314a, wew. 314

Pracownicy:

– Agnieszka Pyla pok. 313, wew. 313
– Renata Celarska pok. 313, wew. 313
– Ewa Niekurzak pok. 313, wew. 313
– Dawid Roj pok. 313, wew. 313


 

GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

tel. centrala 12 634 42 66 wew. 593
e-mail: kpelc@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Krzysztof Pelc
pok. 314


 GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I LIKWIDACJI RUCHOMOŚCI

tel. centrala 12 634 42 66

Główny Specjalista Anna Wąsowicz pok. 105, wew. 105
sdszp@powiat.krakow.pl 

Informacje – BIP


AUDYTOR WEWNĘTRZNY

tel. centrala 12 634 42 66

Audytor Mariusz Repelewicz pok. 311, wew. 590


BIURO RADY

tel. centrala 12 634 42 66

Dyrektor Lucyna Karpała-Ostrowska pok. 104, wew. 104

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło pok. 101, wew. 101

Pokój Radnych
pok. 102, wew. 102

Pracownicy:
– Grażyna Cenda-Cyankiewicz pok. 103, wew. 103
– Maria Morawska pok. 103, wew. 103
– Justyna Kopta pok. 103, wew. 103


 

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

tel. centrala 12 634 42 66
e-mail: zkw@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Andrzej Jodko
tel. 12 397-93-17 wew. 317
pok. 317

Pracownicy:
tel. 12 397-93-16 wew. 316
– Marta Sromek pok. 316, wew. 316
– Agata Mituś pok. 316, wew. 316
– Joanna Hajto pok.316, wew. 316


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax. 12 423 47 84
pcpr@powiat.krakow.pl

Dyrektor Grażyna Tajs-Zielińska pok. 5, wew. 565

Z-ca Dyrektora Agnieszka Biela pok. 3, wew. 563

Koordynator Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku 
– Katarzyna Kapelak-Legut pok. 3, wew. 563

Obsługa kancelaryjna
– Katarzyna Wilk-Gregorczyk pok. 4, wew. 564

Dział pomocy Rodzinie i Dziecku
– Ewa Salamonowicz pok. 10B, wew. 570
– Agnieszka Kłosowska pok. 10B, wew. 570
– Marzena Pietruszka pok. 10B, wew. 570
– Magdalena Szczygieł pok. 10B, wew. 570
– Barbara Burzec pok. 10B, wew. 570
– Patrycja Glińska pok. 10B, wew. 570
– Agata Brzeżańska pok. 10A, wew. 574

Psycholodzy
– Anna Marcisz pok. 10A, wew. 574
– Maja Kopańska pok. 10A, wew. 574
– Iwona Piwowarczyk pok. 10A, wew. 574

Psycholodzy Centrum Wsparcia przy PCPR
– Magdalena Sadowska pok. 10A, wew. 574
– Ewa Wilczek-Rużyczka pok. 10A, wew. 574

Dział Rehabilitacji Społecznej
– Anna Marcińska pok. 7, wew. 567
– Magdalena Foks-Czeremuga pok. 7, wew. 567
– Łukasz Martyna pok. 7, wew. 567
– Katarzyna Grynda pok. 7, wew. 567

Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
– Maciej Łanecki pok. 6, wew. 592

Dział pomocy Osobom Przewlekle Chorym, w Podeszłym Wieku i Niepełnosprawnym
– Elżbieta Wilk pok. 11, wew. 566

Dział Rehabilitacji Społecznej
– Elżbieta Wiktorska pok. 11, wew. 566

Dział Księgowości
– Danuta Stefanik pok. 110, wew. 412
– Elżbieta Boroń pok. 110, wew. 412
– Agnieszka Zapała pok. 110, wew. 412

Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
– Katarzyna Filip pok. 15, wew. 575

Koordynator Projektu Systemowego
– Ewa Kowalczyk pok. 15, wew. 575

Pracownik Socjalny
– Kinga Lenczowska pok. 15, wew. 575

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. centrala 12 634 42 66

Przewodnicząca
– Danuta Skopińska pok. 9, wew. 569

Pracownicy:
– Elżbieta Mentel pok. 9, wew. 569
– Małgorzata Łącka pok. 8, wew. 568
– Marta Fundament pok. 8, wew. 568


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dyrektor Gabriela Więcek-Kroczek
tel. 12 397 95 04 wew. 504
pok. 505

Sekretariat:
tel. 12 633 03 47 lub 12 397 95 05 wew. 505
pok. 506
Pracownicy:
– Agnieszka Rospond pok. 506, wew. 506
– Urszula Rospond pok. 506, wew. 506
– Grzegorz Ciałowicz pok. 506, wew. 506

Pracownicy:
– Wanda Kostrzewa pok. 500, wew. 500
– Monika Sas-Wisłocka pok. 501, wew. 501
– Teresa Siadak pok. 501, wew. 501
– Magdalena Krawczyk pok. 502, wew. 502
– Katarzyna Wielgus pok. 502, wew. 502
– Katarzyna Kot pok. 503, wew. 502
– Irena Topa pok. 503, wew. 502
– Joanna Marona pok. 504, wew. 504URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
tel. 12 299 74 88, 12 623 74 80
fax. 12 632 52 15

Dyrektor – Dorota Niemiec
krkrpow@uppk.pl
www.uppk.pl

Archiwum

 

   
   

Menu


16°C
odczuwalne 16°C
Bezchmurne niebo

Dzisiaj:
32°C / 16°C
jutro niedziela poniedziałek
31° / 16° 34° / 17° 34° / 17°

baner_razem_blisko_krakowa

Rejestr_logo

 Kraina_OZA_logo

logoOWB_poziom_350x200

Zapisz się do newslettera