STAROSTWO POWIATOWE
W KRAKOWIE 

tel. centrala    12  634-42-66

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW

WYDZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

BIURO DO SPRAW STRATEGII I ROZWOJU 

GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I LIKWIDACJI RUCHOMOŚCI

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

BIURO RADY

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 


 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Dyrektor – Lucyna Karpała-Ostrowska
tel. 12 634 42 70 wew. 104 lub 12 397 91 04
e-mail: lostrowska@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora – Mirosław Golanko
tel. 12 634 42 70 wew.112 lub 12 397 91 12
e-mail: mgolanko@powiat.krakow.pl

I Referat Kadr
– Iwona Smółka pok. 109,
– Iwona Chlebowska po. 109,
– Marlena Jodłowska pok. 109,
– Jolanta Pająk pok. 109,

Telefon: 12 632 24 22 lub12 634 42 70 wew. 109 lub 12 397 91 09
e-mail: kadry@powiat.krakow.pl

II Referat Biuro Zarządu

Kierownik Referatu – Małgorzata Miczek
12 634 42 70 wew. 210 lub  12 39-79-210
– Małgorzata Korzeniak pok. 210, tel. 12 633 27 70 wew. 210 lub 12 39-79-210
– Marzena Żelazny pok. 208, tel. 12 633 27 70 wew. 208 lub 12 39 79 208
e-mail: biuro.zarzadu@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

telefon centrala 12 634-42-66 lub 12 634-42-70

– Lucyna Kasznik-Kucza pok. 104, wew. 241 lub 12 397 92 41,
– Anna Małocha pok. 107, wew. 107  lub 12 397 91 07
– Grażyna Cieślik pok. 106, wew. 106  lub 12 397 91 06
– Barbara Pietruszka pok. 106, wew. 106 lub 12 397 91 06
– Maria Mrugalska pok. 107a, wew. 206 lub 12 633 65 26
– Elżbieta Łączna pok. 107a, wew. 206 lub 12 633 65 26
– Daniel Prokopek pok. 14, wew. 520 lub 12 397 95 20
– Maria Ornacka pok. 203, wew. 203, tel. 12 423 43 84, 12 633 49 06, fax. 12 633 52 94
– Anna Jaroń pok. 203, wew. 203, tel. 12 423 43 84, 12 633 49 06, fax. 12 633 52 94

DZIENNIK PODAWCZY
Al. Słowackiego 20
– Grażyna Rokosz pok. 13
– Maria Nowak pok. 13
– Marta Kawala pok. 13
– Anna Bała pok. 13

Telefon: 12 634 42 70 wew. 588
e-mail: dziennik.podawczy@powiat.krakow.pl

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Węgrzcach – ul. Zapole 2
– Anna Chrzanowska
– Iwona Aksamit
– Ewa Mochalska

Telefon: 12 259 34 02
e-mail: dzpwegrzce@powiat.krakow.pl

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Skawinie – ul. Kopernika 13
– Anna Kozioł
Telefon: 12 276 85 82
e-mail: dzpskawina@powiat.krakow.pl


 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel: 12 397 95 73
fax: 12 633 95 25
e-mail: wydzial.informatyki@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału: Jerzy Cywicki
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Proczek

– Julia Więcek pok. 510, wew. 573
– Adam Żyliński pok. 510, wew. 589
– Paweł Foszczyński pok. 511, wew. 507
– Maciej Kluczny pok. 511, wew. 507
– Jarosław Bulanda pok. 508, wew. 511
– Magdalena Bielicka-Kurnik  pok. 507, wew.510
– Wojciech Gumula pok. 507, wew.510


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków

Centrala:
12 656 72 19, 12 656 72 26,
12 656 72 53, 12 656 72 51
fax. 12 656 09 81

Dyrektor Wydziału
– Leszek Wojciech Basta pok. 208, wew. 87, tel. bezp./fax. 12 656 09 81

Sekretariat Wydziału
– Magdalena Ziarkowska pok. 207, wew. 86, tel. bezp./fax. 12 656 09 81
– Renata Wojdak pok. 207, wew. 86

Referat Ewidencji Gruntów

Kierownik Referatu
– Anna Adamczyk pok. 118, wew. 40

Pracownicy:
– Barbara Schabowska pok. 206, wew. 85
– Małgorzata Krzeczowska pok. 206, wew. 85
– Ewa Kaproń pok. 206, wew. 85
– Agata Rudnik pok. 206, wew. 85
– Elżbieta Wróbel pok. 116, wew. 38
– Justyna Werner pok. 116, wew. 38
– Elżbieta Koczwara pok. 115, wew. 37
– Katarzyna Chlebda pok. 115, wew. 37
– Małgorzata Piórkowska pok. 114, wew. 36
– Teresa Kuźma pok. 114, wew. 36
– Monika Gwiazda pok.114, wewn. 36
– Magdalena Cetera pok. 113, wew. 34,35
– Katarzyna Lalik pok. 113, wew. 34,35
– Joanna Lalik pok. 113, wew. 34,35
– Józefa Woźniak pok. 113, wew. 34,35
– Halina Frankowska pok. 108, wew. 59
– Jadwiga Milc pok. 7, wew. 71
– Magdalena Cyganek pok. 7, wew. 71
– Katarzyna Herjan pok. 6, wew. 72
– Justyna Przeniosło pok. 6, wew. 72
– Michał Plutecki pok. 6, wew. 72
– Emilia Lupa pok. 5, wew. 45
– Małgorzata Kamińska pok. 5, wew. 45
– Aneta Urban pok. 5, wew. 45

Referat Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej

Kierownik Referatu
– Małgorzata Zasada pok. 8, wew. 65

Pracownicy:
– Celina Kuchta pok. 9, wew. 70
– Sabina Gruszecka pok. 9, wew. 70
– Natalia Grzegorczyk pok. 9, wew. 70

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Ośrodka
– Anna Skórka pok. 317, wew. 46, tel. 12 259 00 40

Pracownicy:
– Marcin Romański pok. 318, wew. 51
– Elżbieta Chwastarz pok. 318, wew. 51
– Monika Mroszczyk pok. 318, wew. 51
– Aneta Pyla-Romańska pok. 316, wew. 47
– Angelika Domagała pok. 316, wew. 47
– Barbara Lachendrowicz-Koczur pok. 316, wew. 47
– Aneta Jarosińska pok. 315, wew. 43
– Katarzyna Chodoń pok. 315, wew. 43
– Magdalena Kleczyńska pok. 315, wew. 43
– Monika Król pok. 315, wew.43
– Zbigniew Kaniuk pok. 313, wew. 42
– Grzegorz Stachura pok. 313, wew. 42
– Ewa Szczurek pok. 313, wew. 42
– Michał Skibiński pok. 314, wew. 44
– Monika Szóstkiewicz pok. 302, wew. 49
– Marta Szyniec pok. 302, wew. 49
– Joanna Konieczny pok. 302, wew. 49

Referat Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

Kierownik Referatu
– Katarzyna Gruszkowska pok. 307, wew. 54, sekretariat ZUDP tel. 12 259 00 60

Pracownicy:
– Lidia Kraus pok. 101, wew. 61
– Urszula Oramus pok. 102, wew. 31
– Małgorzata Bulka pok. 104, wew. 32
– Irena Mosur pok. 104, wew. 32
– Maria Chulist pok. 306, wew. 53
– Małgorzata Gaweł pok. 306, wew. 53
– Maria Krawiec pok. 306, wew. 53
– Karolina Lewandowska pok. 306, wew. 53
– Bogumił Trzop pok. 306, wew. 53
– Marta Wieliczko pok. 306, wew. 53
– Irena Brożek pok. 308, wew. 55
– Barbara Kuzawińska pok. 308, wew. 55

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zastępca Dyrektora Wydziału
Przewodnicząca Zespołu
Urszula Damaszka pok. 305, wew. 52, tel. 12 656 21 88

Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych

Justyna Guzik pok. 303, wew. 50
Agnieszka Kwaśny pok. 303, wew. 50
Paweł Kąkol pok. 303, wew. 50
Robert Żurek pok. 303, wew. 50

wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

www.geodezja.powiat.krakow.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Przy Moście 1
30-508 Kraków
tel. bezp. 12 656 72 58  tel. centr. 12 656 72 53, 12 656 72 51
fax. 12 656 72 59

Dyrektor Wydziału – Rafał Kopeć

Sekretariat Wydziału:
– Anna Brandys pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58
– Magdalena Skołuba pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58
– Małgorzata Korpak  pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58

Referat I Gospodarki Nieruchomościami
   Kierownik Referatu
– Beata Kudrys pok. 217, wew. 73 tel.bezp. 123950529

Pracownicy:
– Anna Kostrój pok. 216, wew. 68 tel.bezp. 123950528
– Justyna Skrzypek pok. 216, wew.68 tel.bezp. 123950528
– Sławomir Szulc pok. 216, wew.68 tel.bezp. 123950528
– Agata Kożuch pok. 218, wew.64 tel.bezp. 123950530
– Katarzyna Włodarczyk pok. 218, wew. 64 tel.bezp. 123950530

Referat II Zwrotów Nieruchomości

p.o. Kierownika Referatu

– Krzysztof  Rzucidło  pok. 219, wew. 60 tel.bezp 123950531

Pracownicy:
– Sebastian Płonka pok. 219, wew. 60 tel.bezp 123950531
– Joanna Stopa pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
– Kinga Czerwińska pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
– Marcin Boho pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
– Agnieszka Lamber pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Alicja Wanatowicz-Sroka pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Ewelina Giemza pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Katarzyna Krawczyk pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
– Teresa Janeczek pok. 202, wew. 81 tel.bezp. 123950534
– Jan Miciak pok. 202, wew. 81 tel.bezp. 123950534
– Radosław Sułkowski pok. 202, wew.81 tel.bezp. 123950534

Referat III Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości i Odszkodowań

Kierownik Referatu
– Sylwia Wójs  pok. 205, wew. 84

Pracownicy:
– Magdalena Krupa pok. 203, wew. 82 tel.bezp. 123950535
– Joanna Pojałowska. 203, wew. 82 tel.bezp. 123950535
– Monika Grzesik pok.203, wew.82  tel.bezp. 123950535
– Agnieszka Radko pok.203, wew.82  tel.bezp. 123950535
– Barbara Bawoł pok. 204, wew. 83
– Marta Rudnik pok. 204, wew. 83
– Piotr Biel pok. 212, wew. 88 tel.bezp. 123950536
– Wojciech Kania pok. 212, wew.88 tel.bezp. 123950536
– Justyna Jasnos pok. 212, wew.88 tel.bezp. 123950536
– Elżbieta Kozłowska  pok.213, wew.74 tel.bezp. 123950537

gn@powiat.krakow.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Zapole 2
32-086 Węgrzce

Dyrektor – Marian Prusik 
pok. 10 komunikacja@powiat.krakow.pl

Z-ca Dyrektora – Wojciech Sarapata 
pok. 10 komunikacja@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału Komunikacji 

pok. 10 komunikacja@powiat.krakow.pl
tel12 259 34 39, fax. 12 259 34 15
Pracownik
– Irena Kollar

Referat I Praw Jazdy

Kierownik Referatu pok. 7 komunikacja@powiat.krakow.pl
Joanna Bylica tel. 12 259 34 11, fax 12 259 34 15

Pracownicy:

Zatrzymane prawa jazdy

– Bazyl Mariola pok. 8 tel. 12 259 34 12
– Erazmus Agnieszka pok. 8 tel. 12 259 34 12
– Grobelna Agata pok. 8 tel. 12 259 34 12

Prawa jazdy

– Przybek Ewa pok. 6b tel. 12 259 34 08
– Rak Danuta pok. 6b tel. 12 259 34 08
– Skwarczeński Przemysław boks 14 tel. 12 259 34 36
– Surga Gabriela boks 13 tel. 12 259 34 06
– Urant Monika – boks 15 tel. 12 259 34 35
– Wójs Marzena pok. 6b tel. 12 259 34 33

Referat II Rejestracji Pojazdów Filia w Węgrzcach

Kierownik Referatu pok. 5 komunikacja@powiat.krakow.pl
Maria Hejmo tel. 12 259 34 16, fax 12 259 34 15

Pracownicy:

– Adamek Anna tel. 12 259 34 10
– Basta Anna pok. 4 tel. 12 259 34 07
– Baster Grażyna tel. 12 259 34 10
– Czyżewska Magdalena tel. 12 259 34 10
– Gajda Katarzyna tel. 12 259 34 10
– Grabowska Jolanta tel. 12 259 34 10
– Juszkiewicz Anna tel. 12 259 34 10
– Laprus Barbara tel. 12 259 34 10
– Majka Iwona tel. 12 259 34 10
– Marek Izabela tel. 12 259 34 10
– Mirek Edyta tel. 12 259 34 10
– Ostrogórska Agnieszka tel. 12 259 34 10
– Przyjemska Elżbieta tel. 12 259 34 10
– Sikora Katarzyna tel. 12 259 34 10
– Wójcik Iwona tel. 12 259 34 10
– Ziętara Aneta tel. 12 259 34 10
Referat III Rejestracji Pojazdów – Filia w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 kkrzeszowice@powiat.krakow.pl
tel./fax 12 282 08 09
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Czernichów, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice, Zabierzów

Kierownik Referatu – Urszula Mirek

Pracownicy:
– Cyganik Rafał
– Kot Katarzyna
– Kotlarska Ewelina
– Latawiec Helena
– Pawlik Magdalena
– Piekara Monika
– Stanilewicz Joanna
– Świadek Ewelina
– Tadeusz-Węgiel Angelika
– Widurek Danuta
– Wiśniewski Grzegorz

Referat IV Rejestracji Pojazdów – Filia w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Kopernika 13 kskawina@powiat.krakow.pl
tel. 12 276 85 40, fax. 12 256 79 70
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Mogilany, Skawina, Świątniki Górne

Kierownik Referatu – Beata Opyrchał

Pracownicy:
– Gaweł Lidia
– Jachymczyk Maria
– Kozela Monika
– Makowiec Jacek
– Malec-Gołąb Elżbieta
– Papież Lidia
– Poseł Monika
– Sypniewska Iwona
– Śmiech Anna
– Śmigielska Anna

 

Referat V Transportu

Kierownik Referatu pok. 6 komunikacja@powiat.krakow.pl

Lisowski Paweł tel. 12 259 34 31, faks 12 259 34 15

 

Pracownicy:

– Babiarz Michał boks 12 tel. 12 259 34 31
– Cielecka Małgorzata pok. 6 tel. 12 259 34 31
– Cymerkiewicz Anna boks 11 tel. 12 259 34 31
– Karwat Michał pok. 6 tel. 12 259 34 31
– Nowocień Magdalena pok. 6 tel. 12 259 34 31

 


 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektor – mgr inż. Piotr ZYMON
tel. 12 633 90 71, 12 634 42 66, wew. 405, pok. 405, lub bezpośredni (012) 39-79-405
pzymon@powiat.krakow.pl

Z-ca Dyrektora- inż. Stanisław PAC
tel. 12 634 42 66, wew. 407 lub bezpośredni (012) 39-79-407
spac@powiat.krakow.pl

Sekretariat – Elżbieta Isakiewicz
tel./ 12 634 42 66, wew. 406, pok. 406 lub bezpośredni (012) 39-79-406
fax 12 633-90-71
os@powiat.krakow.pl

Ewa Marchewka – Podinspektor, pok. 403, wew. 403
emarchewka@powiat.krakow.pl

Ewelina Dziuba – Pomoc administracyjna, pok. 404, wew. 404
edziuba@powiat.krakow.pl

 

Referat I ds. Środowiska, Odpadów i Emisji
Pok. 408
Tel.:(012) 643-42-66 wew. 408 lub bezpośredni (012) 39-79-408

Joanna Tomasik – Kierownik
jtomasik@powiat.krakow.pl

Joanna Knapik – Inspektor
jknapik@powiat.krakow.pl

Anna Piątkowska – Inspektor
apiatkowska@powiat.krakow.pl

Referat II ds. Gospodarki Wodnej
Pok. 412
Tel.: (012) 634-42-66

Jadwiga Prusik – Kierownik – wew. 409 lub bezpośredni (012) 39-79-409
jprusik@powiat.krakow.pl

Pok. 403
Tel.: (012) 634-42-66 lub bezpośredni (012) 39-79-403

Katarzyna Niedźwiedź – Gołdynia – Inspektor,
kniedzwiedz@powiat.krakow.pl

Piotr Zagórski – Inspektor,
pzagorski@powiat.krakow.pl

Barbara Żurowska – Podinspektor, czasowo nieobecna

Joanna Wróblewska – Podinspektor
jwroblewska@powiat.krakow.pl

Katarzyna Martyna – Podinspektor
kmartyna@powiat.krakow.pl

Pok. 404
Tel.: (012) 634-42-66 lub bezpośredni (012) 39-79-404

Małgorzata Płatek – Krzystanek – Inspektor,
mplatek@powiat.krakow.pl

Magdalena Zdechlik – Inspektor,
mzdechlik@powiat.krakow.pl

Krzysztof Łakota – Pomoc administracyjna, pok. 408, wew. 408
klakota@powiat.krakow.pl

Referat III ds. Leśnictwa, Łowiectwa, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Rybactwa
Pok. 318
Tel.: (012) 634-42-66 wew. 318 lub bezpośredni (012) 39-79-318

Beata Gracz – Kierownik – czasowo nieobecna
bgracz@powiat.krakow.pl

Zdzisław Kitliński – Inspektor,

Beata Kulerz – Podinspektor,
bkulerz@powiat.krakow.pl

 


 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW

al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. centrala 12 634 42 70 wew. 414
tel/fax. 12 632-95-95, 12 397 41 14
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Dyrektor Izabela Wróblewska – Mółka
tel. 12 634 42 70 wew. 414, pok. 414

Sekretariat
tel/fax 12 632-95-95, tel.12 397 94 14, 12 634 42 70 wew. 414, pok. 414
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Pracownicy:
– Karolina Janicka
– Magdalena Wojtas

Punkt informacyjny
tel. 12 634 42 70 wew. 586, 12 623 75 13, 12 397 95 86

Pracownicy:
– Ewelina Hyla
– Monika Koźlak

Inwestycje
tel. 12 634 42 70, 12 397 93 15, tel/fax 12 623 74 18 pok. 315

Pracownicy:
– Maria Bochnak: wew. 315

 Referat II Architektoniczno-Budowlany Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel/fax. 12 276 85 82
e-mail: abskawina@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu
Ewa Godek

Pracownicy:
– Sylwia Barczak
– Marzena Górna
– Paulina Targosz
– Dorota Pałka
– Paulina Piotrkowska
– Paulina Sadowska
– Marcin Wiercioch
Referat III Architektoniczno-Budowlany Filia w Węgrzcach
ul. Zapole 2
32-086 Węgrzce
tel. 12 259 34 23, 12 259 34 25, 12 259 34 26, 12 259 34 29
fax. 12 259 34 37

e-mail: abwegrzce@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu
Agnieszka Niewiara
tel. 12 259 34 22, fax. 12 259 34 37

Pracownicy:
– Agnieszka Adamek tel. 12 259 34 23
– Anna Adamek tel. 12 259 34 29
– Iwona Barwińska-Znaj tel. 12 259 34 27
– Małgorzata Gałkowska tel. 12 259 34 28
– Anna Marciniak tel. 12 259 34 26
– Marta Mitka-Smok tel. 12 259 34 25
– Anna Pałasz tel. 12 259 34 26
– Ewelina Pławecka tel. 12 259 34 25
Agnieszka Skrzyniowska tel. 12 259 34 26
Anna Skorupa tel. 12 259 34 29
– Marta Wawrzeń tel. 12 259 34 23

 

Stanowisko Zamiejscowe Referatu III w Skale
ul. Szkolna 4
32-043 Skała
tel. 12 389 26 82
e-mail: mblazejczak@powiat.krakow.pl

Pracownicy:
– Monika Błażejczak tel. 12 389 26 82
– Maria Morawska tel. 12 389 26 82

Referat IV Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków, tel. centrala 12 634 42 70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl
Kierownik Referatu
Paulina Cieślik pok. 415, tel. 12 634 42 70 wew. 415, 12 397 94 15

Pracownicy:
– Paulina Mastej pok. 110, tel. 12 634 42 70 wew. 412, 12 397 94 12
– Renata Skotniczna pok. 110, tel. 12 634 42 70 wew. 412, 12 397 94 12
– Danuta Konik pok. 400, tel. 12 634 42 70 wew. 400, 12 397 94 00
– Monika Łoniewska pok. 400,  tel. 12 634 42 70 wew. 400, 12 397 94 00
– Bożena Rusnak pok. 400, tel. 12 634 42 70 wew. 400, 12 397 94 00
– Agata Serwińska-Zięba pok. 400, tel. 12 634 42 70 wew. 400, 12 397 94 00
– Katarzyna Ciupek pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Joanna Kuczyńska-Klima pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Katarzyna Niewiara pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Mariusz Francuz pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10
– Magdalena Myszura pok. 410, tel. 12 634 42 70 wew. 410, 12 397 94 10 – czasowo nieobecna
– Izabela Trzeciak pok. 411, tel. 12 634 42 70 wew. 411, 12 397 94 11
– Emilia Wyrwik pok. 411, tel. 12 634 42 70 wew. 411, 12 397 94 11

 

Referat V Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków, tel. centrala 12 634 42 70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu
Paweł Marona pok. 416, tel. 12 634 42 70 wew. 416, 12 397 94 16

Pracownicy:
– Anna Szczybura pok. 417, tel. 12 634 42 70 wew. 417, 12 397 94 17
– Artur Drożniak pok. 417 , tel. 12 634 42 70 wew. 417, 12 397 94 17
– Sylwia Karolczak-Ptak pok. 418, tel. 12 634 42 70 wew. 418, 12 397 94 18
– Artur Jaworski pok. 418, tel. 12 634 42 70 wew. 418, 12 397 94 18
– Aleksandra Szuster pok. 419, tel. 12 634 42 70 wew. 419, 12 397 94 19
– Magdalena Mruszczyk pok. 419, tel. 12 634 42 70 wew. 419, 12 397 94 1

 


 WYDZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

Centrala 12 634 42 66

Dyrektor Wydziału – Bolesław Kosior
tel. 12 633-27-36
tel. 12 634-42-66 wew. 515,516
e-mail: bkosior@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału – Agnieszka Bydłoń
tel. 12 633-27-36
tel. 12 634-42-66 wew. 514
e-mail: abydlon@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału – Monika Pierzchała Specjalista ds. gospodarki zaopatrzeniowej
tel. 12 39-79-515
tel.12 633 27 36
tel. 12 634-42-66 wew. 515
fax. 13 632 86 16
e-mail: techniczny@powiat.krakow.pl
e-mail: mpierzchala@powiat.krakow.pl

Pracownicy Wydziału:

Wojciech Orlak – Starszy Specjalista ds. koordynacji obsługi administracyjnej nieruchomości
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: worlak@powiat.krakow.pl

Anna Kochan – Podinspektor ds. rozliczeń budżetowych, planowania i analiz finansowych
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel. 0-12 39-79-512
tel. 0-12 634-42-66 wew. 512
e-mail: akochan@powiat.krakow.pl

Sebastian Kodura – Podinspektor ds. administrowania nieruchomościami
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: skodura@powiat.krakow.pl

Tomasz Bujacz – Specjalista ds. administrowania nieruchomościami
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: tbujacz@powiat.krakow.pl

Leszek Jajko – Specjalista ds. technicznej obsługi wewnętrznej sieci telefonicznej
tel. 0-12 39-79-562
tel. 0-12 634-42-66 wew. 562
e-mail: ljajko@powiat.krakow.pl

Michał Setkowicz – Pomoc administracyjna ds. obsługi biurowej
tel. 0-12 39-79-513
tel. 0-12 634-42-66 wew. 513
e-mail: msetkowicz@powiat.krakow.pl


WYDZIAŁ FINANSÓW „FN”

tel. centrala 12 634 42 66 wew. 305
tel/fax. 12 633 97 37
e-mail:  fn@powiat.krakow.pl

Skarbnik Powiatu – Bogumiła Glica
tel. 12 633 97 37 lub 12 39 79 304
pok. 304
skarbnik@powiat.krakow.pl 

Sekretariat:
– Monika Rusek
tel. 12 633 97 37 lub 39 79 305
pok. 305

Główny Księgowy – Jolanta Felińska 
tel. 12 39 79 306
pok. 306

Z-ca Głównego Księgowego – Wioletta Gacek 
tel. 12 39 79 307
pok. 307

Pracownicy:
– Aldona Król pok. 300, tel. 12 39 79 300
– Karolina Stronias pok. 301, tel. 12 39 79 301
– Agnieszka Kamińska pok. 302, tel. 12 39 79 302
– Grażyna Piotrowska pok. 308, tel. 12 39 79 308
– Dominika Kornaś pok. 308, tel. 12 39 79 308
– Gabriela Karolczyk pok. 308, tel. 12 39 79 308
– Krystyna Urzędowska pok. 309, tel. 12 39 79 309
– Jolanta Wójtowicz – Kapusta pok. 309, tel. 12 39 79 309
– Dorota Rumian pok. 310, tel. 12 39 79 310
– Joanna Hajto pok. 310, tel. 12 39 79 310

Kasa: Ewa Baś pok. 312, tel. 12 39 79 312

Wydział Finansów – Referat Opłat za Czynności Geodezyjne
ul. Przy Moście 1
30 – 508 Kraków
tel. 12 656 72 19 wew. 41, 12 252 05 29 

Kierownik Referatu Opłat za Czynności Geodezyjne – Barbara Szczepańska
tel. 656 72 19 w. 41, 252 05 29
pok. 305

Pracownicy:
– Anna Nieczysta pok. 305, tel. 12 656 72 19 w. 41, 252 05 29
– Beata Wałach pok. 100, tel. 12 656 72 19 w. 39
– Joanna Biszko pok. 117, tel. 12 656 72 19 w. 39


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO „ZK”

30-037 Kraków, al. J. Słowackiego 20
tel. centrala 12-634-42-66
tel./fax 12-633-39-27
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl

Dyrektor
Halina Gociewicz  pok. 517
tel. 12-634-42-66 wew. 517
tel./fax: 12-633-39-27
e-mail: hgociewicz@powiat.krakow.pl 

Pracownicy:
– Mirosław Augustynowicz     pok. 519, tel. 12-39-79-519
– Krystyna Bakalarz     pok. 518, tel. 12-39-79-518
– Piotr Strzeboński     pok. 519, tel. 12-39-79-519
– Anna-Maria Tylek     pok. 518, tel. 12-39-79-518
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
e-mail: pczk@powiat.krakow.pl
tel.: 12-39-79-587, fax: 12-633-39-27 

Całodobowy dyżur telefoniczny:
tel. 12-632-32-04
tel. 604-443-543 

Pracownicy:
Rafał Duniec     pok. 520
– Norbert Klima     pok. 520
– Tomasz Kurek     pok. 520
– Paulina Małocha     pok. 520
– Monika Zalewska     pok. 520


WYDZIAŁ EDUKACJI „ED”

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax 12 633 43 09
e-mail: edukacja@powiat.krakow.pl

Dyrektor Lidia Pycińska 
tel. 12 397 93 21 wew. 321
pok. 321

Pracownicy:
– Beata Kwatera pok. 319, wew. 319
– Aneta Lamparska pok. 319, wew. 319
– Maria Podolska pok. 320, wew 320
– Magdalena Farat pok. 320, wew. 320
– Joanna Dyba pok. 323, wew. 323


WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ”PW”

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax. 12 632 59 22
e-mail: promocja@powiat.krakow.pl

Dyrektor Małgorzata Zięć
pok. 314a, wew. 314

Pracownicy:

– Agnieszka Pyla pok. 313, wew. 313
– Renata Celarska pok. 313, wew. 313
– Ewa Niekurzak pok. 313, wew. 313
– Dawid Roj pok. 313, wew. 313


 

BIURO DS. STRATEGII I ROZWOJU „BSR”

tel. centrala 12 634 42 66
e-mail: bsr@powiat.krakow.pl
Krzysztof Pelc – Kierownik Referatu
pok. 314, wew. 593
Tel. 12 39-79-593
e-mail: kpelc@powiat.krakow.pl

Pracownicy:
Agnieszka Winiarz p. 314, wew. 593
Jolanta Koszyk p. 311, wew. 590


 GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I LIKWIDACJI RUCHOMOŚCI

tel. centrala 12 634 42 66

Główny Specjalista Anna Wąsowicz pok. 105, wew. 105
sdszp@powiat.krakow.pl 

Informacje – BIP


AUDYTOR WEWNĘTRZNY

tel. centrala 12 634 42 66

Audytor Mariusz Repelewicz pok. 311, wew. 590


BIURO RADY

Tel. 12 397 91 03
e-mail: biuro.rady@powiat.krakow.pl

p.o. Kierownika Biura Rady – Mirosław Golanko

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło pok. 101, wew. 101

Pokój Radnych
pok. 102, wew. 102

Pracownicy Biura Rady:
– Grażyna Cenda-Cyankiewicz pok. 103, wew. 103
– Maria Morawska pok. 103, wew. 103
– Justyna Pindel pok. 103, wew. 103


 

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

tel. centrala 12 634 42 66
e-mail: zkw@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Andrzej Jodko
tel. 12 397-93-17 wew. 317
pok. 317

Pracownicy:
tel. 12 397-93-16 wew. 316
– Marta Sromek pok. 316, wew. 316
– Agata Mituś pok. 316, wew. 316
– Joanna Hajto pok.316, wew. 316


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax. 12 423 47 84
pcpr@powiat.krakow.pl

Dyrektor Grażyna Tajs-Zielińska pok. 5, wew. 565

Z-ca Dyrektora Agnieszka Biela pok. 3, wew. 563

Koordynator Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku 
– Katarzyna Kapelak-Legut pok. 3, wew. 563

Obsługa kancelaryjna
– Katarzyna Wilk-Gregorczyk pok. 4, wew. 564

Dział pomocy Rodzinie i Dziecku
– Ewa Salamonowicz pok. 10B, wew. 570
– Agnieszka Kłosowska pok. 10B, wew. 570
– Marzena Pietruszka pok. 10B, wew. 570
– Magdalena Szczygieł pok. 10B, wew. 570
– Barbara Burzec pok. 10B, wew. 570
– Patrycja Glińska pok. 10B, wew. 570
– Agata Brzeżańska pok. 10A, wew. 574

Psycholodzy
– Anna Marcisz pok. 10A, wew. 574
– Maja Kopańska pok. 10A, wew. 574
– Iwona Piwowarczyk pok. 10A, wew. 574

Psycholodzy Centrum Wsparcia przy PCPR
– Magdalena Sadowska pok. 10A, wew. 574
– Ewa Wilczek-Rużyczka pok. 10A, wew. 574

Dział Rehabilitacji Społecznej
– Anna Marcińska pok. 7, wew. 567
– Magdalena Foks-Czeremuga pok. 7, wew. 567
– Łukasz Martyna pok. 7, wew. 567
– Katarzyna Grynda pok. 7, wew. 567

Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
– Maciej Łanecki pok. 6, wew. 592

Dział pomocy Osobom Przewlekle Chorym, w Podeszłym Wieku i Niepełnosprawnym
– Elżbieta Wilk pok. 11, wew. 566

Dział Rehabilitacji Społecznej
– Elżbieta Wiktorska pok. 11, wew. 566

Dział Księgowości
– Danuta Stefanik pok. 110, wew. 412
– Elżbieta Boroń pok. 110, wew. 412
– Agnieszka Zapała pok. 110, wew. 412

Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
– Katarzyna Filip pok. 15, wew. 575

Koordynator Projektu Systemowego
– Ewa Kowalczyk pok. 15, wew. 575

Pracownik Socjalny
– Kinga Lenczowska pok. 15, wew. 575

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. centrala 12 634 42 66

Przewodnicząca
– Danuta Skopińska pok. 9, wew. 569

Pracownicy:
– Elżbieta Mentel pok. 9, wew. 569
– Małgorzata Łącka pok. 8, wew. 568
– Marta Fundament pok. 8, wew. 568


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dyrektor Gabriela Więcek-Kroczek
tel. 12 397 95 04 wew. 504
pok. 505

Sekretariat:
tel. 12 633 03 47 lub 12 397 95 05 wew. 505
pok. 506
Pracownicy:
– Agnieszka Rospond pok. 506, wew. 506
– Urszula Rospond pok. 506, wew. 506
– Grzegorz Ciałowicz pok. 506, wew. 506

Pracownicy:
– Wanda Kostrzewa pok. 500, wew. 500
– Monika Sas-Wisłocka pok. 501, wew. 501
– Teresa Siadak pok. 501, wew. 501
– Magdalena Krawczyk pok. 502, wew. 502
– Katarzyna Wielgus pok. 502, wew. 502
– Katarzyna Kot pok. 503, wew. 502
– Irena Topa pok. 503, wew. 502
– Joanna Marona pok. 504, wew. 504URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
tel. 12 299 74 88, 12 623 74 80
fax. 12 632 52 15

Dyrektor – Dorota Niemiec
krkrpow@uppk.pl
www.uppk.pl

Archiwum

 

   
   

Menu

baner_razem_blisko_krakowa

Rejestr_logo

 Kraina_OZA_logo

logoOWB_poziom_350x200


17°C
odczuwalne 17°C
Zachmurzenie umiarkowane

Dzisiaj:
17°C / 5°C
jutro wtorek środa
17° / 4° 17° / 4° 19° / 11°