tel. centrala    12-634-42-66

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Krakowie

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ INFORMATYKI
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW
WYDZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSÓW
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
BIURO DS. STRATEGII I ROZWOJU
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
BIURO RADY
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO


 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Dyrektor – Mirosław Golanko
tel. 12 634 42 70 wew.112 lub 12 397 91 12
e-mail: mgolanko@powiat.krakow.pl

I Referat Kadr
Iwona Smółka pok. 109,
Iwona Chlebowska po. 109,
Marlena Jodłowska pok. 109,
Jolanta Pająk pok. 109,

Telefon: 12 632 24 22 lub12 634 42 70 wew. 109 lub 12 397 91 09
e-mail: kadry@powiat.krakow.pl

II Referat Biuro Zarządu

Kierownik Referatu – Małgorzata Miczek
12 634 42 70 wew. 210 lub  12 39-79-210
Małgorzata Korzeniak pok. 210, tel. 12 633 27 70 wew. 210 lub 12 39-79-210
Marzena Żelazny pok. 208, tel. 12 633 27 70 wew. 208 lub 12 39 79 208
e-mail: biuro.zarzadu@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

telefon centrala 12 634-42-66 lub 12 634-42-70

Lucyna Kasznik-Kucza pok. 104, wew. 241 lub 12 397 92 41,
Anna Małocha pok. 107, wew. 107  lub 12 397 91 07
Grażyna Cieślik pok. 106, wew. 106  lub 12 397 91 06
Barbara Pietruszka pok. 106, wew. 106 lub 12 397 91 06
Maria Mrugalska pok. 107a, wew. 206 lub 12 633 65 26
Daniel Prokopek pok. 14, wew. 520 lub 12 397 95 20
Maria Ornacka pok. 203, wew. 203, tel. 12 423 43 84, 12 633 49 06, fax. 12 633 52 94
Anna Jaroń pok. 203, wew. 203, tel. 12 423 43 84, 12 633 49 06, fax. 12 633 52 94

DZIENNIK PODAWCZY
Al. Słowackiego 20
Grażyna Rokosz pok. 13
Maria Nowak pok. 13
Marta Kawala pok. 13
Anna Bała pok. 13

Telefon: 12 634 42 70 wew. 588
e-mail: dziennik.podawczy@powiat.krakow.pl

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Węgrzcach – ul. Zapole 2
Anna Chrzanowska
Iwona Aksamit
Ewa Mochalska

Telefon: 12 259 34 02
e-mail: dzpwegrzce@powiat.krakow.pl

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Skawinie – ul. Kopernika 13
Anna Kozioł
Telefon: 12 276 85 82
e-mail: dzpskawina@powiat.krakow.pl


 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. 12-634-42-66
tel. 12-397-95-73
fax: 12-633-95-25
e-mail: wydzial.informatyki@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału: Jerzy Cywicki, tel. 12-634-42-66 wew. 507
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Proczek, tel. 12-634-42-66 wew. 508

Bielicka-Kurnik Magdalena, pok. 507, wew. 507, 573
Bulanda Jarosław, pok. 508, wew 509
Gumula Wojciech, pok. 507, wew. 507, 573
Kluczny Maciej, pok. 511, wew. 511
Paryła Dariusz, pok. 510, wew. 589
Zabiegaj Jakub, pok. 510, wew. 510
Żyliński Adam, pok. 510, wew. 589


 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków

Centrala:
12-656-72-19
12-656-72-26
fax. 12-656-09-81
e-mail: wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
strona internetowa wydziału: www.geodezja.powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Leszek Wojciech Basta 
pok. 208, wew. 87
tel /fax. 12- 656-09-81
Tel. bezp. 12-395-05-15
e-mail: wbasta@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora – Urszula Damaszka
pok. 304 wew. 52
tel. bezp. 12-259-00-11
tel. bezp. 12-395-05-18
e-mail: udamaszka@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału
pok. 207, wew. 86
tel /fax. 12-656-09-81
tel bezp. 12-395-05-14

Magdalena Ziarkowska
Aneta Urban


Referat I – Ewidencji Gruntów

pok. 118, wew. 40
tel. bezp. 12-395-05-12

Kierownik Referatu – Anna Adamczyk
e-mail: aadamczyk@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

pok. 5, wew. 45
tel bezp. 12-395-05-00

Emilia Lupa
Małgorzata Walczyk
Małgorzata Piórkowska
Jadwiga Milc

pok. 6, wew. 72
tel bezp. 12-395-05-01

Katarzyna Herjan
Michał Plutecki
Renata Wojdak

pok. 7, wew. 71
tel bezp. 12-395-05-02

Ewa Kaproń
Justyna Łojek
Małgorzata Oramus-Nowak

pok. 108, wew. 59
Alicja Wilmańska
Bożena Kwiecińska

pok. 113, wew. 34, wew. 35
tel. bezp. 12-395-05-08
Katarzyna Kopciuch
Magdalena Cetera
Józefa Woźniak
Róża Gierczak
Martyna Pławny
Agnieszka Ziółkowska

pok. 114, wew. 36
tel. bezp. 12-395-05-09
Teresa Kuźma
Irena Brożek

pok. 115, wew. 37
tel. bezp. 12 395 05 10
Elżbieta Koczwara
Katarzyna Chlebda

pok. 116, wew. 38
tel. bezp. 12 395 05 11
Elżbieta Wróbel
Małgorzata Gielarowska

pok. 206, wew. 85
tel. bezp. 12 395 05 13
Justyna Stelmach
Monika Gwiazda-Tomal
Barbara Lachendrowicz-Koczur
Magdalena Bracha
Marta Dubiel

pok. 308, wew. 55
tel. bezp. 12 395 05 21
Małgorzata Krzeczowska
Agata Lalik
Agnieszka Szałajko
Monika Sauczek

.
Referat II – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. 317, wew. 46
tel. bezp. 12-395-05-26

Kierownik Referatu – Anna Skórka
e-mail: askorka@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

pok. 302, wew. 49
tel. bezp. 12-395-05-16
Monika Szóstkiewicz
Monika Król
Joanna Konieczny
Jacek Maślak
Grzegorz Sikora
Marta Szyniec

pok. 313, wew. 42
tel. bezp. 12-395-05-22
Ewa Szczurek
Zbigniew Kaniuk
Sławomir Szyniec

pok. 314, wew. 44
tel. bezp. 12-395-05-23
Katarzyna Serwatka-Wiatr
Aleksandra Pleskacz

pok. 315, wew. 43
tel. bezp. 12-395-05-24
Magdalena Kleczyńska
Kinga Pacia
Aneta Jarosińska
Magdalena Cyganek

pok. 316, wew. 47
tel. bezp. 12-395-05-25
Angelika Domagała
Zofia Starościak
Inga Niemczyk
Anna Majda

pok. 318, wew. 51
tel. bezp. 12-395-05-27
Elżbieta Chwastarz
Monika Mroszczyk
Anna Wiech

Referat III – Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej

pok. 8, wew. 65
tel. bezp. 12-395-05-03

Kierownik Referatu – Małgorzata Zasada
e-mail: mzasada@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

pok. 9, wew. 47
tel. bezp. 12-395-05-04
Celina Kuchta
Natalia Witek
Sabina Gruszecka
Natalia Gondek

Referat IV – Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
Zespół Narad Koordynacyjnych

pok. 307, wew. 54
tel. bezp. 12-395-05-20
tel. bezp. 12-259-00-60

Kierownik Referatu – Katarzyna Gruszkowska
e-mail: kgruszkowska@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

pok. 101, wew. 61
tel. bezp. 12-395-05-05
Lidia Kraus
Aleksandra Krawiec

pok. 102, wew. 31
tel. bezp. 12-395-05-06
Urszula Oramus

pok. 104, wew. 32
tel. bezp. 12-395-05-07
Małgorzata Bulka
Irena Mosur

pok. 306, wew. 53
tel. bezp. 12-395-05-19
Maria Krawiec
Małgorzata Gaweł
Bogumił Trzop
Sabina Gudyka
Ewelina Ligas

Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych

pok. 303, wew. 50
tel. bezp. 12-395-05-17

Agnieszka Kwaśny, e-mail: akwasny@powiat.krakow.pl
Justyna Guzik, e-mail: jguzik@powiat.krakow.pl
Paweł Kąkol, e-mail: pkakol@powiat.krakow.pl
Grzegorz Żurek, e-mail: gzurek@powiat.krakow.pl
Kasa, wew. 39
Księgowość, pok. 305, wew 41
Portiernia, wew. 30


 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Przy Moście 1
30-508 Kraków
tel. bezp. 12 656 72 58  tel. centr. 12 656 72 53, 12 656 72 51
fax. 12 656 72 59

Dyrektor Wydziału – Rafał Kopeć

Sekretariat Wydziału:
Anna Brandys pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58
Magdalena Skołuba pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58
Małgorzata Korpak  pok. 215, wew. 66, tel. 12 656 72 58

Referat I Gospodarki Nieruchomościami
   Kierownik Referatu
Beata Kudrys pok. 217, wew. 73 tel.bezp. 123950529

Pracownicy:
Anna Kostrój pok. 216, wew. 68 tel.bezp. 123950528
Justyna Skrzypek pok. 216, wew.68 tel.bezp. 123950528
Sławomir Szulc pok. 216, wew.68 tel.bezp. 123950528
Agata Kożuch pok. 218, wew.64 tel.bezp. 123950530
Katarzyna Włodarczyk pok. 218, wew. 64 tel.bezp. 123950530

Referat II Zwrotów Nieruchomości

p.o. Kierownika Referatu

Krzysztof  Rzucidło  pok. 219, wew. 60 tel.bezp 123950531

Pracownicy:
Sebastian Płonka pok. 219, wew. 60 tel.bezp 123950531
Joanna Stopa pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
Kinga Czerwińska pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
Marcin Boho pok. 220, wew. 62 tel.bezp.123950532
Agnieszka Lamber pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
Alicja Wanatowicz-Sroka pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
Ewelina Giemza pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
Katarzyna Krawczyk pok. 201, wew. 80 tel.bezp. 123950533
Teresa Janeczek pok. 202, wew. 81 tel.bezp. 123950534
Jan Miciak pok. 202, wew. 81 tel.bezp. 123950534
Radosław Sułkowski pok. 202, wew.81 tel.bezp. 123950534

Referat III Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości i Odszkodowań

Kierownik Referatu
Sylwia Wójs  pok. 205, wew. 84

Pracownicy:
Magdalena Krupa pok. 203, wew. 82 tel.bezp. 123950535
Joanna Pojałowska. 203, wew. 82 tel.bezp. 123950535
Monika Grzesik pok.203, wew.82  tel.bezp. 123950535
Agnieszka Radko pok.203, wew.82  tel.bezp. 123950535
Barbara Bawoł pok. 204, wew. 83
Marta Rudnik pok. 204, wew. 83
Piotr Biel pok. 212, wew. 88 tel.bezp. 123950536
Wojciech Kania pok. 212, wew.88 tel.bezp. 123950536
Justyna Jasnos pok. 212, wew.88 tel.bezp. 123950536
Elżbieta Kozłowska  pok.213, wew.74 tel.bezp. 123950537

E-mail: gn@powiat.krakow.pl


 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Zapole 2
32-086 Węgrzce

Dyrektor – Marian Prusik 
pok. 10, e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Z-ca Dyrektora – Wojciech Sarapata 
pok. 10, e-mail:  komunikacja@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału Komunikacji 

pok. 10, e-mail:  komunikacja@powiat.krakow.pl
tel. 12 259 34 39, fax. 12 259 34 15
Pracownik
Irena Kollar

Referat I Praw Jazdy

Kierownik Referatu pok. 7, e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl
Joanna Bylica tel. 12 259 34 11, fax 12 259 34 15

Pracownicy:

Zatrzymane prawa jazdy

Bazyl Mariola pok. 8 tel. 12 259 34 12
Erazmus Agnieszka pok. 8 tel. 12 259 34 12
Grobelna Agata pok. 8 tel. 12 259 34 12

Prawa jazdy

Przybek Ewa pok. 6b tel. 12 259 34 08
Rak Danuta pok. 6b tel. 12 259 34 08
Skwarczeński Przemysław boks 14 tel. 12 259 34 36
Urant Monika boks 13 tel. 12 259 34 06
Sobocińska Klaudia – boks 15 tel. 12 259 34 35
Wójs Marzena pok. 6b tel. 12 259 34 33

Referat II Rejestracji Pojazdów Filia w Węgrzcach

Kierownik Referatu pok. 5, e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl
Maria Hejmo tel. 12 259 34 16, fax 12 259 34 15

Pracownicy:

Adamek Anna tel. 12 259 34 10
Basta Anna pok. 4 tel. 12 259 34 07
Baster Grażyna tel. 12 259 34 10
Czyżewska Magdalena tel. 12 259 34 10
Gajda Katarzyna tel. 12 259 34 10
Grabowska Jolanta tel. 12 259 34 10
Juszkiewicz Anna tel. 12 259 34 10
Komurkiewicz Jacek tel. 12 259 34 10
Korpak Małgorzata tel. 12 259 34 10
Laprus Barbara tel. 12 259 34 10
Majka Iwona tel. 12 259 34 10
Marek Izabela tel. 12 259 34 10
Mirek Edyta tel. 12 259 34 10
Ostrogórska Agnieszka tel. 12 259 34 10
Przyjemska Elżbieta tel. 12 259 34 10
Sikora Katarzyna tel. 12 259 34 10
Sikora Katarzyna Marta tel. 12 259 34 10
Wójcik Iwona tel. 12 259 34 10
Ziętara Aneta tel. 12 259 34 10
Referat III Rejestracji Pojazdów – Filia w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
E-mail: kkrzeszowice@powiat.krakow.pl
tel./fax 12 282 08 09
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Czernichów, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice, Zabierzów

Kierownik Referatu – Urszula Mirek

Pracownicy:
Cyganik Rafał
Czarnik Agnieszka
Kot Katarzyna
Kotlarska Ewelina
Marcisz Anna
Pawlik Magdalena
Piekara Monika
Stanilewicz Joanna
Świadek Ewelina
Tadeusz-Węgiel Angelika
Widurek Danuta
Wiśniewski Grzegorz

Referat IV Rejestracji Pojazdów – Filia w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Kopernika 13
E-mail: kskawina@powiat.krakow.pl
tel. 12 276 85 40, fax. 12 256 79 70
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Mogilany, Skawina, Świątniki Górne

Kierownik Referatu – Beata Opyrchał

Pracownicy:
Gaweł Lidia
Jachymczyk Maria
Kollar Anna
Kozela Monika
Makowiec Jacek
Malec-Gołąb Elżbieta
Papież Lidia
Piszczek Magdalena
Sypniewska Iwona
Śmiech Anna
Śmigielska Anna

Referat V Transportu

Kierownik Referatu pok. 6, e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Lisowski Paweł tel. 12 259 34 31, faks 12 259 34 15

Pracownicy:

Babiarz Michał boks 12 tel. 12 259 34 31
Cielecka Małgorzata pok. 6 tel. 12 259 34 31
Cymerkiewicz Anna boks 11 tel. 12 259 34 31
Karwat Michał pok. 6 tel. 12 259 34 31
Nowocień Magdalena pok. 6 tel. 12 259 34 31

 


 

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektor – mgr inż. Piotr ZYMON
tel. 12 633 90 71, 12 634 42 66, wew. 405, pok. 405, lub bezpośredni (012) 39-79-405
E-mail: pzymon@powiat.krakow.pl

Z-ca Dyrektora – inż. Stanisław PAC
tel. 12 634 42 66, wew. 407 lub bezpośredni (012) 39-79-407
E-mail: spac@powiat.krakow.pl

Sekretariat – Elżbieta Isakiewicz
tel./ 12 634 42 66, wew. 406, pok. 406 lub bezpośredni (012) 39-79-406
fax 12 633-90-71
E-mail: os@powiat.krakow.pl

Ewelina Dziuba – Pomoc administracyjna, pok. 404, wew. 404
E-mail: edziuba@powiat.krakow.pl

 

Referat I ds. Środowiska, Odpadów i Emisji
Pok. 408
Tel.:(012) 643-42-66 wew. 408 lub bezpośredni (012) 39-79-408

Joanna Tomasik – Kierownik
E-mail: jtomasik@powiat.krakow.pl

Joanna Knapik – Inspektor
E-mail: jknapik@powiat.krakow.pl

Anna Piątkowska – Inspektor
E-mail: apiatkowska@powiat.krakow.pl

Referat II ds. Gospodarki Wodnej
Pok. 412
Tel.: (012) 634-42-66

Jadwiga Prusik – Kierownik – wew. 409 lub bezpośredni (012) 39-79-409
E-mail: jprusik@powiat.krakow.pl

Pok. 403
Tel.: (012) 634-42-66 lub bezpośredni (012) 39-79-403

Katarzyna Niedźwiedź – Gołdynia – Inspektor,
E-mail: kniedzwiedz@powiat.krakow.pl

Piotr Zagórski – Inspektor,
E-mail: pzagorski@powiat.krakow.pl

Barbara Żurowska – Podinspektor, czasowo nieobecna

Joanna Wróblewska – Podinspektor
E-mail: jwroblewska@powiat.krakow.pl

Katarzyna Martyna – Podinspektor
E-mail: kmartyna@powiat.krakow.pl

Pok. 404
Tel.: (012) 634-42-66 lub bezpośredni (012) 39-79-404

Małgorzata Płatek – Krzystanek – Inspektor,
E-mail: mplatek@powiat.krakow.pl

Magdalena Zdechlik – Inspektor,
E-mail: mzdechlik@powiat.krakow.pl

Krzysztof Łakota – Pomoc administracyjna, pok. 408, wew. 408
E-mail: klakota@powiat.krakow.pl

Referat III ds. Leśnictwa, Łowiectwa, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Rybactwa
Pok. 318
Tel.: (012) 634-42-66 wew. 318 lub bezpośredni (012) 39-79-318

Beata Gracz – Kierownik – czasowo nieobecna
E-mail: bgracz@powiat.krakow.pl

Zdzisław Kitliński – Inspektor,

Beata Kulerz – Podinspektor,
E-mail: bkulerz@powiat.krakow.pl

 


 

 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW

Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. centrala 12-634-42-70 wew. 414
tel/fax. 12-632-95-95, 12-397-94-14
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Dyrektor Izabela Wróblewska – Mółka
tel. 12-634-42-70 wew. 414, pok. 414

Sekretariat
tel/fax 12-632-95-95, tel.12-397-94-14, 12-634-42-70 wew. 414, pok. 414
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl
Pracownicy:
Janicka Karolina
Wojtas Magdalena

Punkt informacyjny
tel. 12-634-42-70 wew. 586, 12-623-75-13, 12-397-95-86
Pracownicy:
Hyla Ewelina – czasowo nieobecna
Agnieszka Synowska

Inwestycje
tel. 12-634-42-70, 12-397-93-15, tel/fax 12-623-74-18 pok. 315
Pracownicy:
Bochnak Maria, wew. 315
Kotowicz Anna, wew.315

Referat II Architektoniczno-Budowlany Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel/fax. 12-276-85-82, tel. 12-256-11-31
e-mail: abskawina@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu: Ewa Godek
tel. 12-256-11-31

Pracownicy:
Marzena Górna , tel. 12-276-85-82
Dominika Kucharska, tel. 12-256-11-31
Dorota Pałka, tel. 12-276-85-82
Paulina Piotrkowska , tel. 12-276-85-82
Paulina Targosz , tel. 12-256-11-31 – czasowo nieobecna
Marcin Wiercioch, tel. 12-256-11-31

Referat III Architektoniczno-Budowlany Filia w Węgrzcach
ul. Zapole 2
32-086 Węgrzce
tel. 12-259-34-23, 12-259-34-25, 12-259-34-26, 12-259-34-29
fax. 12-259-34-37
e-mail: abwegrzce@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu: Agnieszka Niewiara
tel. 12-259-34-22, fax. 12-259-34-37

Pracownicy:
Agnieszka Adamek , tel. 12-259-34-23
Anna Adamek , tel. 12-259-34-29
Anna Badocha, tel. 12-259-34-29
Iwona Barwińska-Znaj, tel. 12-259-34-27
Ewa Kozyra, tel. 12-259-34-28
Anna Marciniak , tel. 12-259-34-26
Marta Mitka-Smok , tel. 12-259-34-25
Anna Pałasz, tel. 12-259-34-26
Ewelina Pławecka , tel. 12-259-34-25
Agnieszka Skrzyniowska , tel. 12-259-34-26
Ewa Stankowicz, tel. 12-259-34-25
Marta Wawrzeń , tel. 12-259-34-23

Stanowisko Zamiejscowe Referatu III w Skale
ul. Szkolna 4
32-043 Skała
tel. 12-389-26-82
e-mail: mblazejczak@powiat.krakow.pl

Pracownicy:
Monika Błażejczak , tel. 12-389-26-82
Maria Morawska , tel. 12-389-26-82

Referat IV Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków, tel. centrala 12-634-42-70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu: Paulina Cieślik
pok. 415, tel. 12-634-42-70 wew. 415, 12-397-94-15

Pracownicy:
Mariusz Francuz pok. 410, tel. 12-634-42-70 wew. 410, 12-397-94-10
Anna Furtak pok. 110, tel. 12-634-42-70 wew. 412, 12-397-94-12
Nina Janczy pok. 410, tel. 12-634-42-70 wew. 410, 12-397-94-10
Jowita Janda pok. 410, tel. 12-634-42-70 wew. 400, 12-397-94-00
Małgorzata Jelonek pok. 400, tel. 12-634-42-70 wew. 400, 12-397-94-00
Joanna Kuczyńska-Klima pok. 410, tel. 12-634-42-70 wew. 410, 12-397-94-10
Monika Łoniewska pok. 400,  tel. 12-634-42-70 wew. 400, 12-397-94-00 – czasowo nieobecna
Paulina Mastej pok. 110, tel. 12-634-42-70 wew. 412, 12-397-94-12
Katarzyna Niewiara pok. 400, tel. 12-634-42-70 wew. 400, 12-397-94-00
Bożena Rusnak pok. 400, tel. 12-634-42-70 wew. 400, 12-397-94-00
Renata Skotniczna pok. 110, tel. 12-634-42-70 wew. 412, 12-397-94-12
Izabela Trzeciak pok. 411, tel. 12-634-42-70 wew. 411, 12-397-94-11
Emilia Wyrwik pok. 411, tel. 12-634-42-70 wew. 411, 12-397-94-11

Referat V Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków, tel. centrala 12-634-42-70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu: Paweł Marona
pok. 416, tel. 12-634-42-70 wew. 416, 12-397-94-16

Pracownicy:
Artur Drożniak pok. 417 , tel. 12-634-42-70 wew. 417, 12-397-94-17
Artur Jaworski pok. 418, tel. 12-634-42-70 wew. 418, 12-397-94-18
Sylwia Karolczak-Ptak pok. 418, tel. 12-634-42-70 wew. 418, 12-397-94-18
Maciej Michalski pok. 417, tel. 12-634-42-70 wew. 417, 12-397-94-17
Magdalena Mruszczyk pok. 419, tel. 12-634-42-70 wew. 419, 12-397-94-19
Anna Szczybura pok. 417, tel. 12-634-42-70 wew. 417, 12-397-94-17
Aleksandra Szuster pok. 419, tel. 12-634-42-70 wew. 419, 12-397-94-19


 

 WYDZIAŁ TECHNICZNO GOSPODARCZY

Centrala 12-634-42-66

Dyrektor Wydziału – Bolesław Kosior
tel. 12-633-27-36
tel. 12-634-42-66 wew. 516
e-mail: bkosior@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału – Agnieszka Bydłoń
tel. 12-633-27-36
tel. 12-634-42-66 wew. 514
e-mail: abydlon@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału – Monika Pierzchała Specjalista ds. gospodarki zaopatrzeniowej
tel. 12-39-79-515
tel.12-633-27 36
tel. 12 634-42-66 wew. 515
fax. 12-632-86-16
e-mail: techniczny@powiat.krakow.pl
e-mail: mpierzchala@powiat.krakow.pl

Pracownicy Wydziału:

Wojciech Orlak – Starszy Specjalista ds. koordynacji obsługi administracyjnej nieruchomości
tel. 12-39-79-513
tel. 12-634-42-66 wew. 513
e-mail: worlak@powiat.krakow.pl

Anna Kochan – Podinspektor ds. rozliczeń budżetowych, planowania i analiz finansowych
tel. 12-397-95-12
tel. 12-634-42-66 wew. 512
e-mail: akochan@powiat.krakow.pl

Jowita Raputa – Podinspektor ds. rozliczeń budżetowych, planowania, analiz finansowych i likwidacji ruchomości
tel. 12-397-95-12
tel. 12-634-42-66 wew. 512
e-mail: jraputa@powiat.krakow.pl

Sebastian Kodura – Podinspektor ds. administrowania nieruchomościami
tel. 12-397-95-13
tel. 12-634-42-66 wew. 513
e-mail: skodura@powiat.krakow.pl

Tomasz Bujacz – Specjalista ds. administrowania nieruchomościami
tel. 12-397-95-13
tel. 12-634-42-66 wew. 513
e-mail: tbujacz@powiat.krakow.pl

Leszek Jajko – Specjalista ds. technicznej obsługi wewnętrznej sieci telefonicznej
tel. 12-397-95-62
tel. 12-634-42-66 wew. 562
e-mail: ljajko@powiat.krakow.pl


 

WYDZIAŁ FINANSÓW “FN”

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel./fax 12-633-97-37
E-mail: fn@powiat.krakow.pl

Skarbnik Powiatu– Bogumiła Glica
pok. 304, tel. 12-633-97-37 lub 12-397-93-04
E-mail: skarbnik@powiat.krakow.pl 

Główny Księgowy – Jolanta Felińska 
pok. 306, tel. 12-397-93-06 lub 12-634-42-66 wew. 306

Z-ca Głównego Księgowego –Wioletta Gacek
pok. 307, tel. 12-397-93-07 lub 12-634-42-66 wew. 307

Pracownicy:
Sekretariat:
Rusek Monika pok. 305, tel. 12-397-93-05 lub 12-634-42-66 wew. 305
Kasa: Baś Ewa pok. 312,  tel. 12-397-93-12 lub 12-634-42-66 wew. 312
Hajto Joanna pok. 310, tel. 12-39-79-310 lub 12-634-42-66 wew. 310
Kapusta-Wójtowicz Jolanta pok. 309, tel. 12-39-79-309 lub 12-634-42-66 wew. 309
Karolczyk Gabriela pok. 308, tel. 12-39-79-308 lub 12-634-42-66  wew. 308
Kornaś Dominika pok. 308, tel. 12-39-79-308 lub 12-634-42-66 wew. 308
Król Aldona pok. 300, tel. 12-39-79-300 lub 12-634-42-66  wew. 300
Piotrowska Grażyna pok. 308,  tel. 12-39-79-308 lub 12-634-42-66  wew. 308
Rumian Dorota pok. 310, tel. 12-39-79-310 lub 12-634-42-66 wew. 310
Urzędowska Krystyna pok. 309, tel. 12-39-79-309 lub 12-634-42-66 wew. 309

REFERAT  I – Planowania i Analiz

Kierownik Referatu –  Agnieszka Kamińska
pok. 302, tel. 12-39-79-302 lub 12-634-42-66 wew. 302
Karolina Stronias pok. 301, tel. 12-39-79-301 lub 12-634-42-66 wew. 301

REFERAT II – Opłat za czynności geodezyjne
Przy Moście 1
30-508 Kraków
tel. centrala: 12-656-72-19 lub 12-656-72-26

Kierownik Referatu Barbara Szczepańska
pok. 305, tel. 12-252-05-29 lub 12-656-72-19 wew. 41

Pracownicy:
Biszko Joanna pok. 117, tel. 12-656-72-19 wew. 39
Kotula Monika pok. 117, tel. 12-656-72-19 wew. 39
Nieczysta Anna pok. 305, tel. 12-252-05-29 lub 12-656-72-19 wew. 41
Wałach Beata pok. 100,  tel. 12-656-72-19 wew. 39


 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO “ZK”

30-037 Kraków, al. J. Słowackiego 20
tel. centrala 12-634-42-66
tel./fax 12-633-39-27
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl

Dyrektor
Halina Gociewicz  pok. 517
tel. 12-634-42-66 wew. 517
tel./fax: 12-633-39-27
e-mail: hgociewicz@powiat.krakow.pl 

Pracownicy:
Mirosław Augustynowicz     pok. 519, tel. 12-39-79-519
Krystyna Bakalarz     pok. 518, tel. 12-39-79-518
Piotr Strzeboński     pok. 519, tel. 12-39-79-519
Anna-Maria Tylek     pok. 518, tel. 12-39-79-518
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
e-mail: pczk@powiat.krakow.pl
tel.: 12-39-79-587, fax: 12-633-39-27 

Całodobowy dyżur telefoniczny:
tel. 12-632-32-04
tel. 604-443-543 

Pracownicy:
Rafał Duniec     pok. 520
Norbert Klima     pok. 520
Tomasz Kurek     pok. 520
Paulina Małocha     pok. 520
Monika Zalewska     pok. 520


 

WYDZIAŁ EDUKACJI “ED”

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax 12 633 43 09
e-mail: edukacja@powiat.krakow.pl

Dyrektor Lidia Pycińska 
tel. 12 397 93 21 wew. 321
pok. 321

Pracownicy:
Beata Kwatera pok. 319, wew. 319
Aneta Lamparska pok. 319, wew. 319
Maria Podolska pok. 320, wew 320
Magdalena Farat pok. 320, wew. 320
Joanna Dyba pok. 323, wew. 323


 

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ”PW”

tel. centrala 12-634-42-66
tel. 12-397-93-13
tel/fax. 12-632-59-22
e-mail: promocja@powiat.krakow.pl

Dyrektor Małgorzata Zięć
pok. 314a, wew. 314, tel. bezp. 12-397-93-14

Pracownicy:
Celarska Renata, pok. 313, wew. 313, tel. bezp. 12-397-93-13
Jarema Marta, pok. 313, wew. 313, tel. bezp. 12-397-93-13
Niekurzak Ewa, pok. 313, wew. 313, tel. bezp. 12-397-93-13
Roj Dawid, pok. 313, wew. 313, tel. bezp. 12-397-93-13
Zarzycka Dorota, pok.313, wew. 313, tel. bezp. 12-397-93-13


 

BIURO DS. STRATEGII I ROZWOJU

tel. centrala 12 634 42 66 wew. 593
e-mail: kpelc@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Krzysztof Pelc
pok. 314


 

 GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tel. centrala 12 634 42 66

Główny Specjalista Renata Sykut pok. 105, wew. 105
E-mail: zp@powiat.krakow.pl 

Informacje – BIP


 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

tel. centrala 12 634 42 66

Audytor Mariusz Repelewicz pok. 311, wew. 590


 

BIURO RADY

Tel. 12-397-91-03
e-mail: biuro.rady@powiat.krakow.pl

Kierownik Biura Rady – Lucyna Karpała-Ostrowska

Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik pok. 101, wew. 101

Pokój Radnych
pok. 102, wew. 102

Pracownicy Biura Rady:
Lucyna Klich pok. 103, wew. 103
Justyna Pindel pok. 103, wew. 103


 

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

tel. centrala 12 634 42 66
e-mail: zkw@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Andrzej Jodko
tel. 12-397-93-17 wew. 317
pok. 317

Pracownicy:
tel. 12-397-93-16 wew. 316
Marta Sromek pok. 316, wew. 316
Agata Mituś pok. 316, wew. 316
Joanna Hajto pok.316, wew. 316


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

tel. centrala 12 634 42 66
tel/fax. 12 423 47 84
E-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Dyrektor Grażyna Tajs-Zielińska pok. 5, wew. 565

Z-ca Dyrektora Agnieszka Biela pok. 3, wew. 563

Koordynator Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku 
Katarzyna Kapelak-Legut pok. 3, wew. 563

Obsługa kancelaryjna
Katarzyna Wilk-Gregorczyk pok. 4, wew. 564

Dział pomocy Rodzinie i Dziecku
Ewa Salamonowicz pok. 10B, wew. 570
Agnieszka Kłosowska pok. 10B, wew. 570
Marzena Pietruszka pok. 10B, wew. 570
Magdalena Szczygieł pok. 10B, wew. 570
Barbara Burzec pok. 10B, wew. 570
Patrycja Glińska pok. 10B, wew. 570
Agata Brzeżańska pok. 10A, wew. 574

Psycholodzy
Anna Marcisz pok. 10A, wew. 574
Maja Kopańska pok. 10A, wew. 574
Iwona Piwowarczyk pok. 10A, wew. 574

Psycholodzy Centrum Wsparcia przy PCPR
Magdalena Sadowska pok. 10A, wew. 574
Ewa Wilczek-Rużyczka pok. 10A, wew. 574

Dział Rehabilitacji Społecznej
Anna Marcińska pok. 7, wew. 567
Magdalena Foks-Czeremuga pok. 7, wew. 567
Łukasz Martyna pok. 7, wew. 567
Katarzyna Grynda pok. 7, wew. 567

Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
Maciej Łanecki pok. 6, wew. 592

Dział pomocy Osobom Przewlekle Chorym, w Podeszłym Wieku i Niepełnosprawnym
Elżbieta Wilk pok. 11, wew. 566

Dział Rehabilitacji Społecznej
Elżbieta Wiktorska pok. 11, wew. 566

Dział Księgowości
Danuta Stefanik pok. 110, wew. 412
Elżbieta Boroń pok. 110, wew. 412
Agnieszka Zapała pok. 110, wew. 412

Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Katarzyna Filip pok. 15, wew. 575

Koordynator Projektu Systemowego
Ewa Kowalczyk pok. 15, wew. 575

Pracownik Socjalny
Kinga Lenczowska pok. 15, wew. 575

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. centrala 12 634 42 66

Przewodnicząca
Danuta Skopińska pok. 9, wew. 569

Pracownicy:
Elżbieta Mentel pok. 9, wew. 569
Małgorzata Łącka pok. 8, wew. 568
Marta Fundament pok. 8, wew. 568


 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dyrektor Gabriela Więcek-Kroczek
tel. 12 397 95 04 wew. 504
pok. 505

Sekretariat:
tel. 12 633 03 47 lub 12 397 95 05 wew. 505
pok. 506
Pracownicy:
Agnieszka Rospond pok. 506, wew. 506
Urszula Rospond pok. 506, wew. 506
Grzegorz Ciałowicz pok. 506, wew. 506

Pracownicy:
Wanda Kostrzewa pok. 500, wew. 500
Monika Sas-Wisłocka pok. 501, wew. 501
Teresa Siadak pok. 501, wew. 501
Magdalena Krawczyk pok. 502, wew. 502
Katarzyna Wielgus pok. 502, wew. 502
Katarzyna Kot pok. 503, wew. 502
Irena Topa pok. 503, wew. 502
Joanna Marona pok. 504, wew. 504


 

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
tel. 12 299 74 88, 12 623 74 80
fax. 12 632 52 15

Dyrektor – Dorota Niemiec
E-mail: krkrpow@uppk.pl
Adres strony Urzędu Pracy: www.uppk.pl