Styczeń 2012

Zmiana szefa WSzW w Krakowie

30 stycznia 2012|

W piątek, 27 stycznia 2012 r. starosta krakowski Józef Krzyworzeka wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. Na emeryturę odchodzi dotychczasowy szef WSzW płk Krzysztof Kondrat, który kierował Sztabem od

Rada Powiatu w Krakowie zwiększyła środki na inwestycje drogowe

26 stycznia 2012|

Jest więcej środków na wspólne inwestycje drogowe gmin i powiatu krakowskiego. Podczas XV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się 25 stycznia br., radni procedowali projekt uchwały przygotowanej przez Zarząd Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji drogowych i zwiększenia budżetu na te zadania. Rada w pełni zaakceptowała ww. propozycje i zdecydowała o zwiększeniu nakładów finansowych powiatu na tegoroczne zadania drogowe w ramach Inicjatyw Samorządowych. Zostanie zrealizowanych 57 zadań w 15 gminach(Mogilany i Czernichów nie przystąpiły do programu) za kwotę ponad 13 mln zł, przy finansowaniu przez powiat i poszczególne gminy po 50%. Kolejne trzy zadania znalazły się na liście rezerwowej i jak zaznacza Adam Wójcik, członek Zarządu Powiatu w Krakowie odpowiedzialny za infrastrukturę drogową, jeżeli pomyślnie uda się przeprowadzić postępowania przetargowe, to uzyskane w ten sposób oszczędności zostaną przeznaczone na ich realizację.  Zobacz wideorelację…

XV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

23 stycznia 2012|

W środę, 25 stycznia 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji.

Dnia 23.01.2012r. mija termin składania wniosków dot.przyznawania nagród z zakresu kultury i sportu

20 stycznia 2012|

Przypominamy, że w dniu do 23. 01.2012r. mija termin składania wniosków dotyczących przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, a także w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony

Umowa o współpracy naukowo-badawczej Powiatu Krakowskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

20 stycznia 2012|

W czwartek, 19 stycznia 2011 r. została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej Powiatu Krakowskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sygnatariuszami dokumentu byli ze strony Powiatu starosta krakowski Józef Krzyworzeka oraz wicestarosta Urszula Stochel, a w imieniu Uniwersytetu prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK oraz Adela Gajda, kwestor. Zawarte porozumienie jest wstępem do nawiązania bezpośredniej współpracy w dziedzinie wzmacniania potencjału instytucjonalnego w administracji samorządowej. Strony będą współpracować w obszarze zarządzania zasobami i procesami Zarządzania Kapitałem Ludzkim Organizacji w zakresie dokonania przeglądu i analizy wybranych procesów w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Prowadzone przez Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania badania będą dotyczyć w szczególności procesów wartościowania pracy w Starostwie w zakresie metodyki wdrażania analitycznego wartościowania pracy oraz oceny realizacji wybranych procesów administracyjnych pod względem wartości, tj. oferowanej jakości i ponoszonych kosztów.  Zobacz wideorelację…

Powiat krakowski przygotowany na brak prądu

18 stycznia 2012|

Starostwo Powiatowe w Krakowie zakupiło 2 agregaty przewoźne o mocy 33 i 66 kVA za kwotę 103.320 zł. Po doświadczeniach z 2010 roku, kiedy szadź spowodowała ogromne uszkodzenia w sieci energetycznej na terenie powiatu

Uroczyste Spotkanie Noworoczne Miasta i Gminy Świątniki Górne

16 stycznia 2012|

W piątek, 13 stycznia 2011 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne Miasta i Gminy Świątniki Górne. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu powiatu krakowskiego: starosta krakowski Józef

Zasady i tryb przyznawania nagród z zakresu kultury i sportu

13 stycznia 2012|

Rada Powiatu w Krakowie uchwałą nr XIII/109/2011 oraz uchwałą nr XIII/110/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku uchwaliła: - zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności