Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie i Starosta Powiatu Krakowskiego ogłasza wyniki konkursu na plakat pt. „Bądź trendy – nie pal”. Konkurs zorganizowany został w ramach realizacji zadań wynikających z „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2010-2013”, w związku z obchodzonym w dniu 17 listopada 2011 r. „Światowym Dniem Rzucania Palenia”. Celem konkursu było: 1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogu palenia tytoniu i od dymu tytoniowego

2. Zwiększenie i pogłębienie wiedzy nt. działania nikotyny na organizm człowieka i skutków palenia tytoniu
3. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w obszarze walki z paleniem tytoniu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
4. Promowanie zachowań asertywnych wobec palenia tytoniu i promowania mody na niepalenie
5. Aktywizacja środowiska szkolnego z zakresu działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki tytoniowej

Do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie wpłynęły prace konkursowe uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego:

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2. Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
4. Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
6. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

W dniu 10 stycznia br. Komisja Konkursowa w składzie:

Bożena Dworzak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 w Krakowie– przewodnicząca komisji
Halina Gociewicz z Starostwa Powiatowego w Krakowie- członek komisji
Zbigniew Podolski z Starostwa Powiatowego w Krakowie- członek komisji
Alicja Lipowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie
– członek komisji
Grażyna Natkaniec z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie – członek komisji

oceniała prace według następujących kryteriów:
• zastosowania się do regulaminu konkursu
• pomysłowości i oryginalności
• czytelności przekazu
• estetyki wykonania
• graficznego przekazu informacji

Komisja Konkursowa ustaliła:

I miejsce – Edyta Mosur z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
II miejsce – Barbara Setkowicz z Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach
III miejsce – Damian Nowaczyk z Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

Podsumowanie konkursu odbędzie się w Starostwie Powiatowym. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.