W środę, 25 stycznia 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany granic gminy Kocmyrzów-Luborzyca naruszającej granice Powiatu Krakowskiego polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zastów z Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i przyłączeniu go do Miasta Krakowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na umieszczenie znaku graficznego herbu Powiatu Krakowskiego na nowym sztandarze szkoły.
9. Sprawy bieżące.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.