Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju zaprasza do wzięcia udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, który w tym roku przebiega pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas “malują”. Celem konkursu jest pokazanie znaczenia pracy strażaków w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi jak również poszerzenia wiedzy na temat działalności straży pożarnej. W 2012r. mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.
Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń. Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak unikać zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi. W konkursie może uczestniczyć młodzież w czterech grupach wiekowych: W konkursie może uczestniczyć młodzież w czterech grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, grupa młodsza: 6-8 lat;

II grupa – uczniowie szkół podstawowych grupa średnia: 9-12 lat;

III grupa – uczniowie gimnazjów: 13-16 lat;

IV grupa – uczniowie niepełnosprawni.

Poszczególne etapy konkursu prowadzone będą w następujących terminach:

– eliminacje gminne – do 28 lutego 2012r.

– eliminacje powiatowe do 30 marca 2012r.

– eliminacje wojewódzkie – do 9 maja 2012r.

Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu centralnym odbędzie się w połowie czerwca 2012r.

Na każdym z etapów należy wyłonić po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej.

Prace do powiatowego etapu konkursu plastycznego gminy przesyłają w terminie do dnia
9 marca 2012r. na adres: Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.straz.gov.pl.