W środę, 22 lutego br. Józef Krzyworzeka, starosta krakowski oraz Marian Paszcza, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie wzięli udział w naradzie rocznej, która obyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 przy ul Aleksandry 2 w Krakowie. W trakcie spotkania kadra kierownicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: komendant Ryszard Gaczoł, zastępca komendanta Stanisław Nowak oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych zaprezentowali sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej PSP w Krakowie za rok 2011. Podczas narady przedstawiono również plany dotyczące działań KM PSP w Krakowie na rok 2012 w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa i powiatu krakowskiego. Po naradzie zaprezentowano nowo nabyte w roku 2011 pojazdy i sprzęt pożarniczy.