Ogłoszono nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2012 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, – ochrony i promocji zdrowia i ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej Powiatu w zakładce “ogłoszenia” i “organizacje pozarządowe” oraz na stronie BIP w zakładce “ogłoszenia”.