Rezolucja Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2007r.

REZOLUCJA
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 27 czerwca 2007 r.

Rada Powiatu w Krakowie w imieniu mieszkańców powiatu krakowskiego, zwraca się z prośbą do Ministra Zdrowia, o podjęcie działań mających na celu zmodernizowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Krakowie przez: wsparcie wysiłków na rzecz przekazania na ten cel nieruchomości stanowiącej własność Agencji Mienia Wojskowego, wyposażenia oddziału w nowy śmigłowiec i samolot sanitarny oraz dofinansowanie budowy odpowiedniego hangaru.

Obecna sytuacja uniemożliwia prawidłowe działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie. Pogotowie wyposażone jest jedynie w przestarzały śmigłowiec Mi II. W razie konieczności interwencji na terenie Małopolski działają jednostki oddziałów śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Mając na uwadze trudną sytuację ratownictwa lotniczego w Małopolsce, co bezpośrednio może skutkować zagrożeniem życia w przypadku zdarzeń losowych, Rada Powiatu w Krakowie prosi o pilne podjęcie działań mających na celu zmianę tej niekorzystnej dla mieszkańców sytuacji.

Otrzymują:

1/ Minister Zdrowia
2/ Wojewoda Małopolski
3/ Marszałek Województwa Małopolskiego
4/ Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
5/ Posłowe i senatorowie z województwa małopolskiego
6/ Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego
7/ Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
8/ Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego