Rezolucja Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2007r.

do Ministra Edukacji Narodowej, Posłów i Senatorów woj. Małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

W związku z pojawiającymi się w prasie artykułami mającymi na celu zwalczanie narkomanii, w rezultacie jednak noszącymi znamiona instruktażu o narkotykach, środkach zastępujących narkotyk lub wzmacniających jego działanie, wnosimy o podjęcie natychmiastowych zdecydowanych kroków przeciwdziałających takim praktykom.
Audycje telewizyjne, artykuły prasowe i internetowe, reklamy w stylu „bierzesz…..” kojarzą się jednoznacznie z poparciem pewnego stylu życia. Prasa młodzieżowa pełna jest tekstów zachęcających w sposób pośredni lub bezpośredni do zachowań, daleko odbiegających od ogólnie przyjętych norm społecznych a internet stał się swoistą szkołą wszelkich inicjacji. Teksty popularyzujące narkotyki, opis działania, instrukcje dotyczące ich produkcji domowymi sposobami, zamieszczane są w Internecie całkowicie bezkarnie. Młodzież zachęcana w ten sposób uodparnia się na najlepiej skonstruowane programy profilaktyczne. Tylko zdecydowane działania i regulacje prawne mogą wyeliminować szerzenie wiedzy na temat nieograniczonych możliwości w zdobywaniu środków odurzających.
Kategorycznie domagamy się podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania treści popularyzujących pośrednio lub bezpośrednio narkotyki w środkach masowego przekazu.