Rezolucja
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 28 marca 2007 r.

W sprawie utworzenia pełnego zjazdu i wjazdu (w obu kierunkach) na autostradzie A-4 w miejscowości Rudno.

Rada Powiatu w Krakowie podnosi konieczność zrealizowania pełnego zjazdu i wjazdu (w obu kierunkach) na autostradę A-4 w Rudnie ( Gmina Krzeszowice), w celu powiązania komunikacyjnego gmin znajdujących się na południe i północ od autostrady. 
Umożliwi to swobodne i szybkie poruszanie się po regionie zachodniej Małopolski, a
tym samym zapewni rozwój gospodarczy gmin, które do tej pory nie miały sprawnego dostępu do większych aglomeracji Małopolski i Śląska.
Pragniemy zaznaczyć, że w latach poprzednich Ministerstwo Transportu ( wcześniej 
Ministerstwo Infrastruktury) deklarowało pomoc i przychylne ustosunkowanie się do tej sprawy.

Konieczność budowy pełnego zjazdu związana jest również z zobowiązaniem koncesjonariusza autostrady, tj. spółki Stalexport wynikającego z umowy koncesyjnej. 

Otrzymują:

1. Ministerstwo Transportu
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad