W środę, 29 lutego br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Wręczenie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalu Złotego za długoletnią służbę” oraz „Medalu Srebrnego za długoletnią służbę” dla zasłużonych pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
6. Informacja o działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w 2011 r. oraz informacja o rynku pracy Powiatu Krakowskiego w 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego w 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Domu Dziecka w Miękini.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
31. Sprawy bieżące.
32. Interpelacje i zapytania radnych.
33. Wnioski i oświadczenia radnych.
34. Zamknięcie obrad.