We wtorek, 21 lutego br. w hali sportowej w Zielonkach odbyła się tradycyjne spotkanie żegnające karnawał „XVII Śledzik u Wójta”. Wzięli w niej udział przedstawiciele powiatu krakowskiego: Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, Tadeusz Nabagło, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, Anna Lewicka, członek Zarządu Powiatu, radni powiatowi Paweł Chochół, Piotr Goraj i Wojciech Karwat.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania 2011 roku w gminie Zielonki, które komentował Bogusław Król, wójt Zielonek.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek śledzika samorządowego, którym wyróżniono osoby i instytucje sprzyjające gminie Zielonki. Wśród nagrodzonych znaleźli się związani z powiatem krakowskim Kazimierz Adamczyka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Owczarach, szczególnie za zorganizowanie pierwszej peregrynacji relikwii błogosławionego Jana Pawła II do Owczar, Wojciech Basta, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, który otrzymał statuetkę za sprawne przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków całej gminy Zielonki, a za współpracę i codzienną pomoc przy weryfikacji i uzgadnianiu map geodezyjnych przy licznych inwestycjach wodno-kanalizacyjnych statuetkę odebrała również Urszula Damaszka, przewodnicząca Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie. Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, a gwiazdą wieczoru był krakowski kabareciarz Marcin Daniec.