Lp.            Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna 11 kwietnia godz. 9.30
kontynuacja kontroli ZDPK
12 kwietnia godz. 10.00
Kontrola Filii Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów
w Skawinie
2. Komisja Budżetu i Rozwoju 17 kwietnia godz. 11.30
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 18 kwietnia godz. 9.00
4. Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej 17 kwietnia godz. 9.30
Posiedzenie  wyjazdowe – Prądnik Korzkiewski
5. Komisja Edukacji Publicznej 18 kwietnia godz. 8.00
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 17 kwietnia godz. 12.30
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 17 kwietnia godz. 12.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 17 kwietnia godz. 9.30
Posiedzenie  wyjazdowe
Prądnik Korzkiewski
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 17 kwietnia godz. 9.30
Posiedzenie  wyjazdowe – Prądnik Korzkiewski

XVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 18 kwietnia 2012 r.  godz. 9.30.

Sesja dot. pomocy społecznej

– sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

– Informacja dot. środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Powiat Krakowski.