Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

20 marca godz. 10.30

Kontrola Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

27 marca godz. 11.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

28 marca godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej

21 marca godz. 14.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

27 marca godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

27 marca godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

27 marca godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

20 marca godz. 9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

26 marca godz. 13.00

XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 28 marca 2012 r.  godz. 9.30.

 

Sesja dot. promocji i ochrony zdrowia

– Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia,
– Sprawozdanie Starosty z wykonania zadań i gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym za rok 2011,
– Informacja Starosty dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2011,
– Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.