Kwiecień 2012

XIX uroczysta sesja Rady Powiatu w Krakowie

30 kwietnia 2012|

     W czwartek, 10 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Pałacu Krzysztofory – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, sala Fontany odbędzie się w XIX uroczysta sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji.

Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

30 kwietnia 2012|

    W piątek, 27 kwietnia br. w Zespole Szkół w Bibicach odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  W konkursie uczestniczyły trzyosobowe zespoły reprezentujące 10 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu krakowskiego. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i wykonywali zadanie praktyczne tj. rowerowy tor przeszkód. Po przeprowadzeniu konkursu wyłoniono laureatów i ustalono wyniki końcowe. Laureaci otrzymali nagrody zakupione ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Krakowie przeznaczonych na realizację Programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Komendant Powiatowy insp. Dariusz Pocięgiel, ze strony Starostwa Powiatowego w Krakowie Marian Paszcza, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wyniki:  

Pożegnanie absolwentów w ZST-E w Skawinie

30 kwietnia 2012|

    To już kolejny rocznik absolwentów żegnał się ze swoja szkołą w piątek, 26 kwietnia 2012 r. Mury tej szkoły, z prawie 90 – letnią tradycją, opuściło w tym roku 63 uczniów Liceum Profilowanego, 90 – Technikum i 34 słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystość udział wzięli wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel, rektor WSZiB prof. dr hab. W. Roszczynialski, menager d.s. produkcji Elektrowni Skawina M. Bogdanowicz, Prezes PIG A. Tutajewski, asystent Burmistrza Miasta i Gminy Skawina T. Stawowy, dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK L. Frączek, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZST-E K. Droździewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców B. Bal –Smaciasz. Dyrektor Anna Stec podsumowując okres nauki szkolnej podkreśliła zmiany nie tylko w osobowości ale przede wszystkim w umiejętnościach i wiadomościach zdobywanych przez młodych ludzi kształconych w ZST-E. Najlepsi absolwenci otrzymali z rąk dyrektor Stec medale oraz listy pochwalne, a ich rodzice listy gratulacyjne. Oprócz tego wyróżnieni otrzymali także specjalnie ufundowane nagrody , które wręczyli im zaproszeni goście.  

Stanowisko XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

26 kwietnia 2012|

     W dniach 12 i 13 kwietnia br. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej obradowało XV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Pierwszego dnia obrad odbyły się seminaria tematyczne, a drugiego – obrady plenarne, w których wziął udział Józef Krzyworzeka, starosta krakowski.  XV Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło również następujące stanowiska w sprawach ważnych dla funkcjonowania samorządu, nie tylko powiatowego:

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu maju 2012 r.

26 kwietnia 2012|

Lp.            Nazwa Komisji Data 1.    Komisja Rewizyjna     29 maja godz. 11.00 – budżet absolutorium     2. Komisja Budżetu i Rozwoju     29 maja godz. 11.30 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa     30

Wręczono tytuły Małopolanina i Człowieka Roku 2011

25 kwietnia 2012|

   We wtorek, 24 kwietnia br. Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, wziął udział w uroczystości wręczenia tytułów, która odbyła się w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia przyznają Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja

Wręczono nagrody w strażackim konkursie

24 kwietnia 2012|

    W poniedziałek, 23 kwietnia br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się wręczenie nagród laureatom powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”. Nagrody wręczali Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, Urszula Stochel, wicestarosta, Krzysztof Karczewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji oraz Marian Paszcza, dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie. Lista laureatów:

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”

20 kwietnia 2012|Tags: , , |

     W czwartek, 19 kwietnia br. w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”. Wzięło w nim udział 27 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krakowskiego. Oprócz młodzieży dyktando pisali również Józef Krzyworzeka, starosta krakowski oraz Anna Stec, dyrektorka Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, który jest organizatorem konkursu. Tekst tegorocznego dyktanda przygotowała Teresa Gałek, polonistka Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach, która jest laureatką konkursu sprzed ośmiu lat. Z trudnym tekstem najlepiej poradziła sobie Alina Płatek, uczennica LO w Krzeszowicach, drugie miejsce zajął Paweł Szafraniec z LO w Piekarach, a trzecie Laura Czerwińska również z krzeszowickiego liceum. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk starosty Józefa Krzyworzeki, wicestarosty Urszuli Stochel oraz dyrektor Anny Stec pamiątkowe dyplomy i upominki.