Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.   

Komisja Rewizyjna

 

 

29 maja godz. 11.00 – budżet absolutorium

 

 

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

 

 

29 maja godz. 11.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

 

30 maja godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 

22 maja godz. 13.30

5.

Komisja Edukacji Publicznej

 

 

29 maja godz. 8.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej   

 

29 maja godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

15 maja godz. 10.00

 

 

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

22 maja godz. 9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

29 maja godz. 10.00

XIX Uroczysta sesja Rady Powiatu w Krakowie i Rady Powiatu Monachijskiego – 10 maja 2012 r. godz. 9.00 w Pałacu Krzysztofory – Rynek Główny 35.

XX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 30 maja 2012 r.  godz. 9.30.

Sesja dot. bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Krakowskim.

– Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p.poż. oraz zagrożeniach pożarowych   Powiatu Krakowskiego.

– Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w Powiecie Krakowskim w 2011 roku.

– Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie Powiatu Krakowskiego.