W środę, 30 maja 2012 r. o godz. 9. 30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Przyjęcie protokołu z XIX uroczystej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

5. Akt wręczenia odznaczenia państwowego „Medalu Złotego za długoletnią służbę”.

6. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Krakowskim.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p.poż. oraz zagrożeniach pożarowych

Powiatu Krakowskiego.

9. Informacja o zagrożeniach które wystąpiły w Powiecie Krakowskim w 2011 roku.

10. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania

prawa budowlanego na terenie Powiatu Krakowskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 276, nr 278/2 i nr 278/4, położonej w Giebułtowie gm. Wielka Wieś, stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego.

13. Sprawy bieżące.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie obrad.