Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.   

Komisja Rewizyjna

 

 

19 czerwca godz. 11.00

 

Kontrola Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów w zakresie: terminowości wydawania decyzji,

zatrudnienia , skarg i wniosków na działalność Wydziału

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

 

 

26 czerwca godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

 

27 czerwca godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 

25 czerwca godz. 13.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

 

 

26 czerwca godz. 13.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej   

 

26 czerwca godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

25 czerwca godz. 10.00

 

 

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

25 czerwca godz. 11.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

26 czerwca godz. 11.00

XXI  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie  27 czerwca 2012 r. godz. 9.30.

 

Sesja dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.

– Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego.

– Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie.