Po raz kolejny bibliotekarze z powiatu krakowskiego spotkali się na Forum Bibliotekarzy 21 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie. Forum odbyło się pod hasłem „Biblioteki otwarte wrota do świata wiedzy i kultury”. Spotkanie rozpoczął starosta krakowski Józef Krzyworzeka wręczając listy gratulacyjne dla bibliotekarzy, którzy obchodzili jubileusze pracy. Wykładem „Biblioteki otwarte wrota do świata wiedzy i kultury” dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie rozpoczęła tegoroczne forum. Dr Matras-Mastalerz nawiązała do przewrotnego spotu reklamowego „Nie czytaj – książki gryzą”, przypomniała o „wzorcu biblioteki” wg Umberto Eco. Pomimo, że biblioteki są konkurencją dla innych instytucji kultury to jednak bibliotekarze na różne sposoby organizują czas, aktywizując czytelników we wszystkich przedziałach wiekowych. Dla dzieci są np. organizowane tzw. „luzoteki” z bajkami, kolorowymi książeczkami, grami edukacyjnymi i filmami. Dla młodzieży biblioteki służą pomocą w przygotowaniu prezentacji maturalnych, poprzez wyszukiwanie informacji, organizowanie klubów dyskusyjnych. Dorosłych zaprasza się do biblioteki wraz z dziećmi zgodnie z przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Nawiązywana jest współpraca z osobami, które posiadają wyjątkowe pasje i szerokie zainteresowania. Biblioteki są „trendy”, światem rządzi informacja, a bibliotekarz gromadzi, wyszukuje, opracowuje i przekazuje te informacje. Wniosek z tego że „bibliotekarze rządzą”. Tym pozytywnym akcentem pani dr zakończyła wykład.

Następnie kierownik biblioteki w Zielonkach mgr Mariusz Zieliński przedstawił prezentację Biblioteki Publicznej w Zielonkach. Liczne zajęcia w grupach, spotkania

z ciekawymi osobami i inne działania potwierdziły, że bibliotekarze potrafią aktywizować wszystkich czytelników, zarówno dzieci, młodzież jak i seniorów.

Kolejnym punktem było przedstawienie strategii rozwoju Biblioteki Publicznej w Zielonkach na lata 2010 – 2020 przez panią mgr Ewelinę Cybula, która była pracownikiem BP w Zielonkach. Przedstawiając analizę SWOT omówiła kolejno mocne i słabe strony biblioteki, a także jej szanse i zagrożenia.

Wystąpienia zakończył mgr Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wykładem „Komputeryzacja bibliotek w kontekście uruchomienia portalu usług bibliotecznych”. Portal e-usług bibliotecznych.pl to ogólnodostępny system skierowany do użytkowników Internetu, w którym korzystanie z podstawowych usług nie wymaga rejestracji. Umożliwia przeszukiwanie bazy opisów katalogowych, przeglądanie profili publicznych użytkowników i Bibliotek, dodawanie własnych recenzji i ocen, czytanie wiadomości na otwartym forum dyskusyjnym. Internet, w tym Portal biblioteczny to także szansa dla bibliotek i sposób na aktywizację czytelników.

W forum wzięli również udział: wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel, przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, radni Wojciech Karwat, Marek Piekara, wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik oraz dyrektor WBP w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz.